Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej komendy Policji

Data publikacji 16.10.2014

15 października br. w Jarocinie odbyło się uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby dla jarocińskich policjantów. W uroczystej zbiórce udział wzięli: Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Michał Domagalski, przedstawiciele władz miejskich i gminnych, służb mundurowych, uczniowie klas policyjnych oraz policjanci.

 95 lat temu powstał pierwszy posterunek Policji w Jarocinie, mieścił się on w Ratuszu. W roku 1932 decyzją ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego Policji Okręgu Poznańskiego do życia powołana została Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Jarocinie. Starosta Jarocina przekazał wówczas na użytek Policji budynek znajdujący się na rogu ul. Kaiser-Friedrich-Strasse (obecnie T. Kościuszki) oraz Bismarck Strasse (obecnie ul. Paderewskiego). Policjanci zajmowali 1 piętro tego budynku aż do wybuchu II wojny światowej.

Budynek, w którym obecnie znajduje się siedziba Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie na ul. Tadeusza Kościuszki, został przekazany na rzecz jarocińskich stróżów prawa w roku 1952. Do tej pory nie ma on jednak uregulowanej sytuacji prawnej co do stanu własności. Budynek ten nie tylko wymaga przeprowadzenia szeregu remontów, ale nie spełnia także standardów, jakim powinny odpowiadać budynki użyteczności publicznej. Z uwagi na powyższy stan  i przeprowadzone analizy podjęto decyzję o budowie nowego obiektu.

W październiku 2010 roku Starosta Jarociński Stanisław Martuzalski przekazał na ten cel należące do Skarbu Państwa grunty po byłej betoniarni. 24 lutego br. starosta Mikołaj Szymczak zatwierdził projekt i podpisał pozwolenie na budowę nowej komendy. We wrześniu rozpoczęły się prace budowlane.

15 października br. akt erekcyjny, aktualne monety, listę policjantów oraz pracowników Policji pełniących teraz służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie, a także najnowsze wydanie lokalnej prasy zostały włożone w tubę i wmurowane pod budowę nowej siedziby jarocińskiej Policji.

Akt erekcyjny podczas uroczystej zbiórki podpisali: insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzkie Policji w Poznaniu, insp. Michał Domagalski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, mł. insp. Krzysztof Rzepczyk Komendant Powiatowy Policji w Jarocinie, Mikołaj Szymczak Starosta Jarociński, Stanisław Martuzalski Burmistrz Jarocina oraz ks. prałat Dariusz Matusiak. W uroczystości udział wzięli także, mieszkańcy powiatu jarocińskiego, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych nr 2 w Jarocinie wraz z uczniami klas o przysposobieniu policyjno-prawnym oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

Podczas budowy nowej siedziby Policji w Jarocinie powstanie dwukondygnacyjny budynek administracyjny, budynek jednokondygnacyjny, w którym znajdować się będą: ośmiostanowiskowy garaż oraz strzelnica pięciostanowiskowa wraz z wyposażeniem technologicznym oraz drogi i parkingi.

Całkowity koszt robót budowlanych oszacowano na kwotę 15 milionów 168 tysięcy złotych. Środki na sfinansowanie budowy nowej komendy w Jarocinie pochodzą w całości z budżetu Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji.

Nowa Komenda w Jarocinie będzie spełniała wszystkie wymogi standaryzacyjne. Nowoczesny i funkcjonalny obiekt usprawni pracę policjantów oraz pracowników cywilnych. Powstanie dużego zewnętrznego parkingu bezpośrednio przy komendzie będzie dużym udogodnieniem dla interesantów odwiedzających jednostkę.

Do nowej komendy policjanci z Jarocina powinni wprowadzić się w 2016 roku.

(KWP w Poznaniu / kr)

 

Powrót na górę strony