Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polsko - włoskie porozumienie dotyczące przestępczości zorganizowanej

Data publikacji 16.10.2014

Dziś na Sali Generalskiej Komendy Głównej Policji miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia Wykonawczego pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej o utworzeniu punktów kontaktowych i zasadach współpracy w zakresie wymiany informacji, w tym danych osobowych, dotyczących zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Wspominane porozumienie w imieniu polskiej Policji podpisał gen. insp. dr Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji, z kolei w imieniu strony włoskiej podpis złożył Prefekt Alessandro Pansa, Szef Włoskiej Policji Państwowej. W uroczystości wziął również udział Ambasador Republiki Włoskiej, Pan Alessandro De Pedys.

Podpisanie porozumienia to kolejny krok w rozwoju polsko-włoskiej współpracy policyjnej, mającej na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Na mocy umowy strony zobowiązały się do wskazania punktów kontaktowych, w których jej założenia będą realizowane. I tak – w przypadku Polski został on wyznaczony w Centralnym Biurze Śledczym Policji, a po stronie włoskiej – w Biurze do Spraw Współpracy Międzynarodowej Policji Centralnej Dyrekcji Policji Kryminalnej.

Do głównych zadań punktów kontaktowych będzie należało: zapobieganie działaniom organizacji przestępczych, likwidacja takich grup, wymiana informacji ich dotyczących oraz modus operandi.  

Porozumienie zostało podpisane na czas nieoznaczony i wejdzie w życie za 15 dni.

Warto wspomnieć, że dzisiejsza uroczystość jest kolejnym etapem w rozwoju polsko-włoskiej współpracy policyjnej. Dotychczas była ona również prowadzona w aspekcie szkoleniowym i obejmowała takie elementy jak doskonalenie technik alpinistycznych dla grup antyterrorystycznych oraz technik narciarstwa dla policjantów pełniących służbę na stokach narciarskich. 

ik

Powrót na górę strony