Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia służb mundurowych „Krata 2014”

Data publikacji 18.10.2014

Podejście grupy agresywnych osób w rejon bramy głównej aresztu śledczego w celu wprowadzenia chaosu i żądanie uwolnienia współtowarzyszy osadzonych w areszcie - to jedno z założeń ćwiczeń sztabowych, które odbyły się na terenie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. W szkoleniu tym brali udział bydgoscy policjanci, strażacy oraz służba więzienna.

Wczoraj (17.10.2014) w południe na terenie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy zostały przeprowadzone ćwiczenia sztabowe pod kryptonimem „Krata 2014”. W ćwiczeniach wzięli udział bydgoscy policjanci, strażacy oraz funkcjonariusze służby więziennej. Głównym celem tych działań była weryfikacja rozwiązań dotyczących prowadzenia działań policyjnych w warunkach sytuacji kryzysowej na terenie przyległym do AŚ w Bydgoszczy oraz ocena procesu decyzyjnego dowódcy akcji policyjnej.

Tłem do ćwiczeń były następujące założenia: o godz. 12.00 Dyżurny KMP w Bydgoszczy zostaje powiadomiony telefonicznie, że do bramy głównej Aresztu Śledczego w Bydgoszczy od ulicy Wały Jagiellońskie 4 zmierza grupa agresywnych osób, która usiłuje dostać się w pobliże bramy wjazdowej do Aresztu Śledczego, a także próbuje wtargnąć na teren administracji. Dyżurny KMP w Bydgoszczy powiadamia Komendanta KP Bydgoszcz-Szwederowo oraz kierownictwo KMP w Bydgoszczy. Przybyli na miejsce funkcjonariusze policji podejmują działania, aby przywrócić ład i porządek publiczny. Dwóch uczestników, widząc bezskuteczność swoich działań oraz wiedząc, że mogą zostać zatrzymani przez policjantów, ucieka w kierunku gospodarczej bramy wjazdowej na parking od strony ul. Wały Jagiellońskie.

O godz. 12.35 uciekające osoby przerzucają przez ogrodzenie zewnętrzne jednostki butelki z benzyną. Dochodzi do zapalenia jednego z pojazdów, który znajdował się na parkingu Aresztu Śledczego i Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy. Dowódca akcji inicjuje działania, których celem jest  zatrzymanie sprawców podpalenia, oraz organizuje ruch komunikacyjny na ulicy Wały Jagiellońskie, podczas działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez PSP.

Mimo że były to tylko ćwiczenia, wszyscy uczestnicy profesjonalnie zrealizowali założenia scenariusza. Dzięki takim wspólnym działaniom służby ratunkowe nabierają doświadczenia, co pozwoli na szybką reakcję, gdy zaistnieje taka potrzeba.

(KWP w Bydgoszczy)

Zobacz film ►

Powrót na górę strony