Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Data publikacji 20.10.2014

W Komendzie Głównej Policji odbyła się konferencja naukowa poświęcona bezpieczeństwu państwa, jego rozwojowi gospodarczemu i społecznemu oraz jakości życia jednostki. Uczestniczył w niej Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński.

Konferencja była podzielona na trzy panele dyskusyjne, które dotyczyły: rozwoju gospodarczego będącego gwarancją bezpieczeństwa państwa i jakości życia obywateli; transformacji współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa, w tym współpracy i koordynacji służb; bezpieczeństwa energetycznego Polski i Unii Europejskiej oraz wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa dla członków Unii Europejskiej.

Pierwszym prelegentem był Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński. Szef Policji podkreślił, że bardzo trudno jest wyodrębnić bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne w dobie globalizacji i Internetu, w dobie swobody przemieszczania się i możliwości robienia biznesu na całym świecie. Komendant postawił pytanie: które bezpieczeństwo jest ważniejsze? Zauważył, że - biorąc pod uwagę obecną sytuację w kraju - to bezpieczeństwo wewnętrzne jest priorytetowe.

Zdaniem szefa Policji ostatnie 25 lat demokracji oraz 95 lat polskiej Policji, to okres "dobrze wykorzystanych szans przez Polskę". Policja w tym czasie bardzo się zmieniła. "Przeszliśmy transformację strukturalną, [...] bardzo głęboką transformację mentalną, jeśli chodzi o pracowników policji" - podkreslił gen. insp. Marek Działoszyńsk. Jednocześnie zauważył, iż jest to otwarty proces, do którego polska Policja cały czas musi się dostosowywać, w odniesieniu do zmieniającej się rzeczywistości.

W dalszej części przemówienia Komendant Główny Policji odniósł się do walki ze współczesną przestępczością, wspominając m.in. o roli Centralnego Biura Śledczego. Zaakcentował aktualne obszary przestępczości, z jakimi walczy polska Policja, jak choćby cyberprzestępczość, nieprawidłowości finansowe na szkodę Unii Europejskiej i Polski, a także naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych. Podkreślił też olbrzymią rolę współpracy Policji z różnego rodzaju instytucjami - zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Na szczególną uwagę zasługuje tu współdziałanie z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Prokuraturą Generalną oraz ABW - na poziomie krajowym, czy z FBI - na płaszczyźnie międzynarodowej.
 
Kończąc swoje przemówienie, gen. insp. Marek Działoszyński zauważył, że działania polskiej Policji przynoszą pozytywne efekty. Świadczą o tym np. wyniki badań sondażowych, z których wynika, że 70 proc. obywateli Polski, uważa swój kraj za bezpieczny.
   
Organizatorzy konferencji to: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Komenda Głowna Policji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz Uniwersytet Warszawski.

ap
    

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 31.25 MB)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 31.37 MB)

Powrót na górę strony