Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XXIII Rotacja Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie

Data publikacji 21.10.2014

Są w gotowości 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Obecnie stanowią jedyną zwartą formację międzynarodowej Policji w Kosowie. Policjanci z Jednostki Specjalnej Polskiej Policji z Polskiego Kontyngentu Misji Unii Europejskiej EULEX – bo o nich mowa – każdego dnia mierzą się z przejawami konfliktu między ludnością albańską i serbską. Przez całą dobę pełnią służbę patrolową, przeprowadzają konwoje oraz pomagają miejscowym służbom w zabezpieczaniu ważnych wydarzeń.

Polski Kontyngent Policyjny Misji Unii Europejskiej EULEX Kosowo został powołany do życia uchwałą Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej nr 255/2008 z dnia 2 grudnia 2008 roku. W jego skład wchodzą: Jednostka Specjalna Polskiej Policji, eksperci policyjni i specjaliści z Ministerstwa Finansów. Polscy funkcjonariusze, pod egidą ONZ, pełnili jednak służbę na terenie Kosowa już od 2000 roku. Z powodu wojny w Kosowie, administrację nad tą serbską prowincją przejęła utworzona w czerwcu 1999 roku Tymczasowa Administracja ONZ w Kosowie. Składa się ona z pionu cywilnego, obserwatorów wojskowych i sił policyjnych. Te ostatnie są z kolei podzielone na: policję cywilną, jednostki specjalne policji i policję graniczną.

Obecnie głównym obszarem działania Jednostki Specjalnej Polskiej Policji jest północna część Kosowa, zamieszkała głównie przez ludność narodowości serbskiej. Do codziennych zadań funkcjonariuszy należy pełniona całodobowo służba patrolowa, konwojowanie funkcjonariuszy służby celnej i straży granicznej, eskorty pracowników Misji EULEX oraz zabezpieczenie ważnych wydarzeń, takich jak wybory czy imprezy masowe.

Międzynarodowa policja oraz służby celne wspierają także lokalne organy władzy, stopniowo przekazując im coraz więcej kompetencji. Jednym z obszarów takiego wparcia są policyjne działania pododdziałów zwartych. Pomimo istnienia lokalnych odpowiedników polskich oddziałów prewencji, ich skuteczność jest wciąż zbyt niska, aby mogły stawić czoła agresywnym i licznym demonstrantom. Gdy istnieje konieczność przywrócenia naruszonego ładu i porządku publicznego, polska policyjna jednostka specjalna zawsze służy pomocą lokalnej władzy.

(JSPP w Kosowie / mb)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 25.78 MB)

Powrót na górę strony