Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci proszą o kontakt

Data publikacji 21.10.2014

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, celem zebrania pełnego materiału dowodowego, proszą o kontakt osoby, które w zamian za załatwienie różnego rodzaju spraw urzędowych przekazały pieniądze poszukiwanemu wcześniej, a obecnie zatrzymanemu, Jackowi L. – mężczyźnie, podejrzanemu o oszustwa i płatną protekcję. Zatrzymany działał na terenie kraju, przedstawiając się jako prokurator lub inny funkcjonariusz państwowy i oferując możliwość załatwienia spraw urzędowych w zamian za gotówkę.

Zatrzymany mężczyzna w kontaktach z innymi osobami przedstawiał się jako Prokurator Apelacyjny lub inny funkcjonariusz państwowy, oferując w zamian za pieniądze możliwość załatwienia różnych spraw urzędowych w sądach i prokuraturach.

Czynem zabronionym jest również udzielenie lub obietnica udzielenia korzyści majątkowej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy m.in. w instytucji państwowej. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że kodeks karny przewiduje też, że nie podlega karze ten, kto wręczył korzyść materialną lub osobistą, która została przyjęta, a następnie powiadomił o tym fakcie Policję lub Prokuraturę i ujawnił wszystkie istotne okoliczności zaistniałego przestępstwa, zanim dowiedział się o nim organ powołany do ściągania przestępstw.

W związku z powyższym, w celu zebrania pełnego materiału dowodowego, funkcjonariusze Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu proszą o kontakt osoby, które w zamian za załatwienie różnego rodzaju spraw urzędowych przekazały pieniądze podejrzanemu. Osoby te powinny zgłosić się do najbliższej jednostki Policji lub telefonicznie do Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (tel.71/340-48-78 w godz. 8.00 – 15.00).

(KWP we Wrocławiu / mw)

Powrót na górę strony