Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie obronne dla Zastępców KWP ds.prewencji, Dyrektorów Biur KGP pionu prewencji i Zastępców Komendantów Szkół Policyjnych

Data publikacji 23.10.2014

Na terenie obiektów przykoszarowych 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Tomaszowie Mazowieckim odbywa się szkolenie obronne Zastępców Komendantów Wojewódzkich (Stołecznego) Policji ds. Prewencji zorganizowane przez Główny Sztab Policji KGP we współpracy z Siłami Zbrojnymi RP. W szkoleniu uczestniczą również Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP, Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, Zastępcy Komendantów Szkół Policyjnych (Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoły Policji w Słupsku i Szkoły Policji w Katowicach), a także przedstawiciele Sił Zbrojnych RP.

Tematem przewodnim szkolenia odbywającego się w dniach 21 - 24 październiak br. są szeroko rozumiane uwarunkowania bezpieczeństwa państwa i zagadnienie związane z przygotowaniami obronnymi Policji. Jednocześnie w ramach wymiany doświadczeń uczestników w zakresie przygotowań obronnych państwa, omawiana problematyka przedstawia również zagadnienia dotyczące kwestii militaryzacji Policji oraz procesu jej planowego przygotowywania i uruchamiania. Powyższą tematykę referują prelegenci z Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, którzy wnikliwie omawiają obowiązujące uregulowania prawne odnoszące się do przedmiotowych kwestii. Wśród tematów szkoleniowych przedstawione zostały zasady: „Współdziałania Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z Policją”, „Planowanie obronne w systemie pozamilitarnym”, „Zabezpieczenie mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP – akcja kurierska, ochrona akcji kurierskiej w czasie jej przebiegu”, „Zabezpieczenie potrzeb osobowych dla jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji”, „Współpraca resortu obrony narodowej z pozamilitarnymi ogniwami w zakresie zabezpieczenia transportu i ruchu wojsk” oraz „ Broń Masowego Rażenia – Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania”.

Z uwagi na specyfikę i tematykę szkolenia, zostało ono uzupełnione elementami taktycznego współdziałania Sił Zbrojnych z Policją i zajęciami praktycznymi dla uczestników w zakresie doskonalenia umiejętności strzeleckich, które również prowadzone są na terenie obiektów przykoszarowych 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego.

Uczestnicy szkolenia złożyli wieniec pod obeliskiem upamiętniającym miejsce śmierci w dniu 30 kwietnia 1940 roku majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w okolicy wsi Anielin w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim.

(Główny Sztab Policji KGP / mw)

Powrót na górę strony