Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie szóstego szkolenia w projekcie dla Mołdawii

Data publikacji 24.10.2014

W dniach 20-23 października 2014 roku w Legionowie odbyło się szkolenie dla Policji mołdawskiej w ramach 3.edycji projektu pt.Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r. i obejmuje 4 komponenty tematyczne: nowoczesne techniki szkolenia w Policji, wywiad kryminalny, nowoczesne metody kryminalistyczne oraz zwalczanie przestępczości na szczeblu regionalnym.

Zajęcia w ramach komponentu "Nowoczesne techniki szkolenia w Policji" poprowadzili eksperci z Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a wzięli w nich udział przedstawiciele komórek kadrowych Generalnego Inspektoratu Policji oraz Regionalnych Inspektoratów Policji Republiki Mołdawii, którzy odpowiadają za podnoszenie kwalifikacji zawodowych w swoich jednostkach.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcono na zapoznanie mołdawskich kolegów z organizacją CSP w Legionowie, profilem edukacyjnym Centrum, a także organizacją procesu dydaktycznego. W kolejnym dniu poruszono kwestie związane z badaniami ankietowymi realizowanymi na szkoleniu zawodowym podstawowym i doskonaleniu centralnym w CSP w Legionowie, badaniami odroczonymi w czasie, a także przeprowadzono ożywione dyskusje na temat etyki zawodowej w pracy nauczyciela policyjnego oraz implementacji praw człowieka oraz przepisów antydyskryminacyjnych i antykorupcyjnych w treści programów szkolenia.

Na ostatnie dwa dni szkolenie przyjęło formułę wizyty studyjnej – mołdawskim policjantom zaprezentowano zajęcia dydaktyczne prowadzone w CSP w Legionowie z zakresu ruchu drogowego, pomocy przedmedycznej, taktyki i interwencji policyjnej, strzelania oraz kryminalistyki.

W czwartek grupa mołdawskich policjantów zapoznała się z pracą Komendy Rejonowej Policji VI, Komendy Stołecznej oraz z zadaniami pełnionymi na Stanowisku Kierowania Komendy Głównej Policji i w Centrum Operacyjnym Komendanta Głównego Policji.

Szkolenie zakończono wizytą delegacji mołdawskiej na Stadionie Narodowym, gdzie miała ona okazję zapoznać się z zasadami zabezpieczenia imprez masowych w Polsce.

Przeprowadzone szkolenie z pewnością przyczyni się do podniesienia kwalifikacji kadry dydaktycznej Policji mołdawskiej w oparciu o metody szkolenia funkcjonujące w krajach UE oraz może posłużyć realnym wsparciem w procesie tworzenia centrum, w którym kształceni będą wyłącznie policjanci.

Warto podkreślić, że strona mołdawska chętnie korzysta z polskich doświadczeń, zwłaszcza z okresu transformacji ustrojowej i wyraziła chęć kontynuacji współpracy z polską Policją w przyszłości.

(BMWP KGP / mw)

Powrót na górę strony