Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”

Data publikacji 26.10.2014

Piesi stanowią w okresie jesienno-zimowym szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Nie zawsze oświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych sprawiają, że dochodzi do wielu wypadków. Warmińsko – mazurscy policjanci podczas działań „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego” zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych ale też bacznie przyglądali czy piesi nie łamali zasad przepisów ruchu drogowego.

Ostróda

Funkcjonariusze egzekwowali prawidłowe korzystanie z dróg przez pieszych, rowerzystów i motorowerzystów. Sprawdzali również sposób przekraczania jezdni, chodzenie jej właściwą stroną przy braku chodników, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych. Spośród 15 ujawnionych wykroczeń najwięcej dotyczyło przechodzenia w miejscu niedozwolonym. Pięć osób, w tym trzech pieszych i dwóch rowerzystów za popełnione wykroczenia zostało ukaranych mandatami karnymi. W pozostałych przypadkach interwencje funkcjonariuszy kończyły się pouczeniem.

Mrągowo

Podczas działań policjanci ujawnili 1 kierowcę, który popełnił wykroczenie w ruchu drogowym. Był to kierowca mercedesa vito, którego funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej tuż przed godziną 8.00 na ulicy Zwycięstwa w Pieckach. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna przewoził dziecko bez obowiązkowego fotelika. By nie zauważyli tego funkcjonariusze 5-latek schował się między fotelami i siedział na podłodze. Kierowca za popełnione wykroczenie został ukarany 150-złotowym mandatem.
Podczas działań policjanci ujawnili również 17 pieszych, którzy popełnili wykroczenia w ruchu drogowym. Aż 9 z nich zostało ukaranych za popełnione wykroczenia mandatem.

Ełk

W piątkowych działaniach wzięło udział 12 policjantów ruchu drogowego. Ujawniono 34 wykroczenia popełnione przez pieszych. W 4 przypadkach piesi nie dostosowali się do sygnalizacji świetlnej. Natomiast aż 30 przechodziło przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Policjanci w związku z ujawnionymi naruszeniami przepisów prawa o ruchu drogowym wystawili 24 mandaty oraz zastosowali 10 pouczeń.

Nowe Miasto Lubawskie

W trakcie piątkowych działań policjanci ujawnili 8 wykroczeń popełnionych przez pieszych i jedno przez rowerzystę. W większości przypadków, bo aż w 7 piesi przechodzili przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. W jednym przypadku pieszy nie posiadał obowiązkowych elementów odblaskowych. W sumie policjanci wystawili 8 mandatów karnych za popełnione wykroczenia, w jednym przypadku skończyło się na pouczeniu.

Przypominamy, że okresie jesienno-zimowym bezpieczeństwo pieszych w dużej mierze uzależnione jest również od tego, czy są dobrze widoczni dla kierujących pojazdami. Stąd też w czasie prowadzonych działań policjanci przypominają niechronionym uczestnikom ruchu o obowiązku noszenia elementów odblaskowych, poza terenem zabudowanym o zmierzchu. Kierujący pojazdami zbliżając się do przejścia dla pieszych także mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, powinni również ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu. Jednak fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu.

Podobnie jak piesi, rowerzyści także powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo i wyposażyć rower w prawidłowe oświetlenie a także nosić na ubraniu dodatkowe elementy odblaskowe np. kamizelki, opaski. Przypominamy, że prawidłowo wyposażony rower powinien posiadać: jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej z przodu, z tyłu - jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające.

Węgorzewo

Węgorzewscy policjanci w trakcie działań  wręczali rowerzystom i osobom pieszym kamizelki odblaskowe. Elementy odblaskowe  są doskonałą formą zapewnienia widoczności na drodze. Kierowca w samochodzie chroniony jest przez pasy, poduszki powietrzne i kurtyny, natomiast piesi zdani są na elementy odblaskowe, które zapewniają im widoczność, a rowerzyści dodatkowo na właściwe oświetlenie swoich jednośladów. Szczególnie o tej porze roku tzw. niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są mniej widoczni.

Podczas działań funkcjonariusze sprawdzali również sposób przekraczania jezdni, chodzenie jej właściwą stroną przy braku chodników, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych. Nie obyło się niestety bez mandatów i pouczeń. Spośród wszystkich nałożonych kar to przede wszystkim  przechodzenie w miejscu niedozwolonym. 

KWP Olsztyn / ik

Powrót na górę strony