Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rzecznicy prasowi Policji mołdawskiej z wizytą w KGP

Data publikacji 25.10.2014

W Komendzie Głównej Policji gościli z wizytą studyjną rzecznicy prasowi policji mołdawskiej. Podczas spotkania omówiono m.in. koncepcję i strategię działań PR polskiej Policji oraz najlepsze praktyki w budowaniu zaufania społecznego.

W dniach 20 – 23 października 2014 roku rzecznicy prasowi Głównego Inspektoratu Policji MSW Republiki Mołdawii, Dyrektoratu Policji w Kiszyniowie oraz Inspektoratu Patrolowego GIP MSW RM poznawali pracę służb prasowych Policji.

Pierwszego dnia goście zapoznali się ze strukturą i zadaniami polskiej Policji, a także rolą komunikacji wewnętrznej i promocji w działaniach wizerunkowych.

Następne dwa dni mołdawscy rzecznicy prasowi spędzili w Zespole Prasowym KGP, gdzie zapoznali się m.in. z pracą Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji. Poznali koncepcję i strategię działań PR polskiej Policji oraz wpływ, jaki mają te działania na poczucie bezpieczeństwa obywateli.

Podczas prezentacji zwracano uwagę na ciągłe dążenie do jak największej profesjonalizacji służb prasowo-informacyjnych, na konieczność prowadzenia aktywnej polityki informacyjnej oraz wychodzenia naprzeciw pojawiającym się sytuacjom kryzysowym.

Podczas spotkania omówiono też rolę, jaką odgrywa strona internetowa polskiej Policji, która daje możliwość dotarcia do dużej liczby odbiorców, jest niedrogim medium budowania wizerunku firmy, umożliwia nadzór nad informacją oraz pozwala na szybkie przekazywanie komunikatów. Podkreślono też znaczenie profili na Facebooku i You Tube.

Ostatniego dnia goście odwiedzili Centrum Szkolenia Policji oraz Komendę Stołeczną Policji, gdzie zaprezentowano działania, mające na celu popularyzowanie dobrych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz współczesne narzędzia PR wykorzystywane w codziennej współpracy z mediami.

Ze względu na podejmowane działania na rzecz zwiększenia zaufania społeczeństwa oraz nad poprawą swojego wizerunku, policja mołdawska chętnie korzysta z polskich doświadczeń i wyraża chęć kontynuacji współpracy.


(BMWP KGP / kr)

Powrót na górę strony