Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gen. insp. Marek Działoszyński na Konwencie Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polskiej

Data publikacji 29.10.2014

W ramach lubelskiego przewodnictwa, w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, odbył się Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas dwudniowych obrad poruszone zostały tematy dotyczące rozwoju polskich województw i miast także w kontekście nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020. Dzisiaj na konwencie głos zabrał Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński.

Badania - Rozwój - Innowacje to temat przewodni Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej, który pod przewodnictwem województwa Lubelskiego odbył się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Obrady otworzył Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski. Konwent rozpoczął się obradami dotyczącymi nowej perspektywy dla badań naukowych, transferem wyników badań do gospodarki oraz możliwościami finansowania współpracy nauki i biznesu. W dalszej części poruszano tematy dotyczące rozwoju polskich województw i miast także w kontekście nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020. Dyskutowano nad rozwojem szkolnictwa zawodowego oraz kreowania polityki rynku pracy w kontekście kształcenia zawodowego oraz związanych z tym oczekiwaniach rynku pracy. 

Uczestnikami konwentu byli marszałkowie województw oraz wielu znamienitych gości i prelegentów. Na zaproszenie Konwentu Marszałków przyjechał Komendant Główny Policji generalny inspektor Marek Działoszyński, wraz ze swoim zastępcą nadinsp. Wojciechem Olbrysiem oraz Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Policji nadinsp. Dariuszem Działo. 
Generalny Inspektor Marek Działoszyński przedstawił temat związany z bezpieczeństwem publicznym. 

Pan Komendant zaznaczył, że wzrost bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w istotny sposób wpływa na komfort życia ludzi, wzrost ruchu turystycznego, a także napływ inwestycji do regionu. Stąd też niezmiernie istotne jest, by postulaty Policji dotyczące sfery bezpieczeństwa publicznego mogły liczyć na jak najszersze wsparcie właśnie na poziomie regionalnym. Komendant Działoszyński zadeklarował: „staramy się, aby Policja była profesjonalna, aby była wizytówką Państwa, ale ona pracuje na rzecz ludzi w terenie. To, co staramy się zrobić, jeśli chodzi o obiekty, infrastrukturę wymaga nakładów finansowych. To wszystko zostaje w jednostkach terenowych i służy lokalnym społecznościom. Mamy dobrą współpracę z samorządem terytorialnym. Jest też perspektywa, która może nam umożliwić jeszcze bardziej efektywne działania na rzecz bezpieczeństwa.” 

Z kolei Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś podkreślił, że Polska Policja aktywnie uczestniczy w kształtowaniu treści projektów programów operacyjnych, zarówno na poziomie krajowym jak i na poziomie regionalnym, m.in. zgłaszając propozycje do formułowanych przez instytucje zarządzające zapisów i proponując nowe treści rozwiązania związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego przy optymalnym wykorzystaniu na ten cel środków unijnych. Nadinsp. Olbryś podkreślił m.in., z jakim powodzeniem prowadzony jest program standaryzacji komend i komisariatów Policji. Marszałkowie otrzymali prezentacje z informacjami z zakresu bezpieczeństwa publicznego, przestępczości, wypadków drogowych, zaufania społecznego do Policji, debat społecznych, wykorzystywania środków unijnych w różnych aspektach, a także propozycji dalszej współpracy. 

Na zakończenie Panowie komendanci skierowali podziękowania dla marszałków za wspólną współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju. 
Zarówno gospodarz spotkania Marszałek Sławomir Sosnowski jak i inni marszałkowie zadeklarowali współpracę w zakresie bezpieczeństwa, podziękowali też komendantowi głównemu za liczne akcje prewencyjne i edukacyjne. Szczególnie wysokie oceny wśród marszałków zebrały spotkania PAT, które promują bezpieczne zachowania i przyciągają młodych ludzi w całej Polsce. 

(KWP Lublin / mb)

Powrót na górę strony