Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ku czci ich pamięci…

Data publikacji 30.10.2014

Na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie podczas uroczystego apelu przy asyście kompanii honorowej KWP w Olsztynie odsłonięto tablicę upamiętniającą policjantów, którzy zginęli na służbie w latach 1919-2014 roku broniąc życia, zdrowia i mienia obywateli. Tablicę odsłoniły rodziny ofiar. W uroczystości wzięli udział nadinsp. Józef Gdański Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, funkcjonariusze oraz przedstawiciele służb mundurowych, samorządów i innych instytucji.

29 października 2014 roku będzie ważnym dniem dla wszystkich policjantów i pracowników warmińsko-mazurskiej Policji. Tego dnia o godz. 13.00 na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3, odsłonięto tablicę upamiętniającą policjantów poległych na służbie. Napis na tablicy: „Pamięci Policjantów, którzy zginęli na służbie w latach 1919-2014, broniąc życia, zdrowia i mienia obywateli” odzwierciedla to, co na co dzień robią funkcjonariusze. Podejmując interwencję nigdy nie mogą przewidzieć jej przebiegu, zakończenia. Jedno jest pewne. Podejmując działania, by ratować największe dobro jakim jest życie, policjanci często ryzykują własne.  Od 1991 roku w garnizonie warmińsko-mazurskiej Policji zginęło 13 policjantów. To o 13 funkcjonariuszy poległych na służbie za dużo. Długo opisywać, jak duży wkład włożyli w funkcjonowanie tej formacji, formacji, która dla niektórych była drugim domem. Jedyne co nam po nich pozostało to pamięć, wspomnienia, które nigdy nie zginą. Tablica ta, nie tylko będzie przypominać nam naszych kolegów. Będzie również symbolem wielkiego poświęcenia, heroizmu, walki o lepsze jutro. Będzie również inspiracją dla młodych funkcjonariuszy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z policją, którzy świadomie podczas ślubowania wypowiedzieli ważne słowa roty „… strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…”, którzy zakładając mundur mają świadomość, że może coś im się stać. Jednak codziennie przyświeca im idea - troski o drugiego człowieka.

„Dla wielu osób, które wstępują do Policji, decyzja ta to życiowe wyzwanie, dla niektórych - spełnienie marzeń, misja. Wszyscy składają przysięgę, która zobowiązuje do ciężkiej pracy oraz – co bardzo istotne - do odpowiedzialności za ludzkie losy. Część roty policyjnego ślubowania brzmi: „Ślubuję służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”.

Dzisiaj - w roku, w którym obchodzimy jubileusz 95-lecia utworzenia Policji Państwowej – składamy hołd wszystkim tym, którzy wypełnili słowa roty do końca. Tym, którzy oddali życie na służbie, broniąc życia i mienia obywateli.

Wierzę, że wszyscy ci, których pamięć dziś wspominamy, odnaleźli w służbie to, co w niej najpiękniejsze – możliwość niesienia pomocy, pasję i zaangażowanie, bez których niemożliwe jest osiąganie wyznaczonych sobie celów i pewien jestem, że ich poświęcenie  zostało docenione pamięcią, wdzięcznością i szacunkiem tych, którym nieśli pomoc i ratunek.”

Cześć ich pamięci!

nadinsp. Józef Gdański
Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie

 

 

Tablicę poświęcił obecny na uroczystości arcybiskup Edmund Piszcz. Została ona sfinansowana przez funkcjonariuszy i pracowników warmińsko-mazurskiej policji, Warmińsko-Mazurski Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów oraz Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji.

Na uroczystości oprócz policjantów, byli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych, samorządu oraz szczególni goście – rodziny policjantów, którzy zginęli na służbie.   

Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione opieki, często tracą jedynych żywicieli. Sytuacja finansowa niektórych rodzin jest bardzo ciężka. Najczęściej giną młodzi wiekiem i stażem pracy policjanci. Renta przysługująca rodzinie jest zbyt niska, aby zapewnić utrzymanie osieroconej rodzinie.

Na Warmii i Mazurach jest wielu funkcjonariuszy, którzy pomagają przetrwać rodzinom poległych policjantów. Bardzo ważna i nieoceniona jest pomoc materialna, która trafia do dzieci, których ojcowie zginęli w czasie pełnienia służby.

Każdy z nas składając ślubowanie wypowiadał słowa „ślubuję strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. (...)”. Każdy z nas podczas codziennej służby naraża swoje życie. Dlatego to właśnie my powinniśmy najlepiej rozumieć te słowa i wspierać się wzajemnie.

W województwie warmińsko-mazurskim pod opieką Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach pozostaje 11 rodzin.

Pomagajmy innym!

Fundacja została zarejestrowana 13 listopada 1997 r. Środki, które przeznacza na pomoc wdowom i sierotom po poległych funkcjonariuszach pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn,  spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

Pomoc udzielana jest w formie:
- zapomóg materialnych i finansowych wdowom i sierotom po poległych policjantach, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych,
- stypendiów i pomocy materialnej związanej z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- organizowania i dofinansowywania pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach,
- dofinansowywania kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot.

Adres e-mail: fpwisppp@policja.gov.pl

Strona internetowa: http://www.fundacjapolicja.pl

Zobacz również: Pamięć o nich nie zginie…

(KWP w Olsztynie / mj)

Powrót na górę strony