Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowani do służby na Bałkanach

Data publikacji 31.10.2014

Policjanci z kolejnej, XXIV zmiany Jednostki Specjalnej polskiej Policji zakończyli ćwiczenia zgrywające w Słupsku, w czwartek w auli Szkoły Policji, odbyło się uroczyste pożegnanie, w którym uczestniczyli między innymi przedstawiciele służb mundurowych garnizonu słupskiego.

W trakcie miesięcznych zajęć policjanci ćwiczyli między innymi blokady dróg, kontrolę tłumu, przeszukania dużych pomieszczeń, blokady mostów oraz rozdzielanie zwaśnionych grup etnicznych. Wśród zadań, które stoją przed polskimi policjantami są też konwoje polityków i osób duchownych, zabezpieczanie więzień i aresztów, ochrona procesów sądowych szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz wsparcie lokalnych jednostek prowadzących kontrolę graniczną w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa, głównie na granicy Kosowa z Serbią i Czarnogórą. Tak jak w poprzednich rotacjach, również i teraz w składzie znajdują się kobiety. Policjantki pełnić będą funkcję pielęgniarek oraz dyżurnych jednostki.

Dowódca delegowanych policjantów nadkom. Krzysztof Janiszewski, odebrał z rąk dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Rafała Łysakowskiego flagę narodową, która zostanie zawieszona na maszcie w centralnym punkcie polskiej bazy w Kosowskiej Mitrovicy. W trakcie uroczystości minutą ciszy uczczono także pamięć podinsp. Andrzeja Kaczora, policyjnego misjonarza, który zginął na służbie w Iraku w grudniu 1995 roku, od wybuchu samochodu pułapki.

Policjanci, którzy wyjadą do Kosowa to już XXIV zmiana kontyngentu. Od grudnia 2008 polscy funkcjonariusze nie służą już pod flagą Narodów Zjednoczonych. Organizację i administrację misji przejęła Unia Europejska. Zmieniło się także miejsce stacjonowania polskich policjantów - po kilku latach służby w stolicy Kosowa Prisztinie, Polacy powrócili do swojej poprzedniej bazy w Kosowskiej Mitrovicy.

Państwa powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii cały czas borykają się z konfliktami etnicznymi. Prowincja Kosowo, na terenie której stacjonuje polska Jednostka Specjalna Policji, w lutym 2008 roku ogłosiła jednostronnie niepodległość. Faktu tego w dalszym ciągu nie uznaje Serbia, dla której Kosowo jest integralną częścią państwa.

Niejednoznaczna sytuacja polityczna jest dodatkowym źródłem konfliktów pomiędzy kosowskimi Albańczykami i Serbami.

Szkoła Policji w Słupsku jest jedyną szkołą policyjną w kraju kształcącą policjantów wykonujących zadania w misjach pokojowych na całym świecie.

(SP w Słupsku / kr)

Powrót na górę strony