Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie Podkarpackiej Izby Pamięci Służb Policyjnych

Data publikacji 31.10.2014

W Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie odbyło się uroczyste otwarcie Podkarpackiej Izby Pamięci Służb Policyjnych. Organizatorem uroczystości była Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Komenda Miejska Policji w Krośnie i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie.

Działając na rzecz upamiętniania historii formacji policyjnych, policjanci podjęli się realizacji programu edukacyjno-historycznego, mającego na celu utworzenie  w Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie Izby Pamięci Służb Policyjnych. Ponad rok temu policjanci i pracownicy rozpoczęli poszukiwania eksponatów, aby można było w przypadającą w tym roku 95 rocznicę powstania Policji zaprezentować je w gablotach tworzonej Izby. Ekspozycja ma charakter stały i została zlokalizowana w pomieszczeniach krośnieńskiej komendy.  

Uroczyste otwarcie Podkarpackiej Izby Pamięci Służb Policyjnych odbyło się wczoraj. Poprzedziła to wydarzenie konferencja pod tytułem „Kształtowanie  się administracji państwowej w regionie po odzyskaniu niepodległości po 1918 roku”. Uroczyście przybyłych na spotkanie gości przywitał Komendant Miejski Policji w Krośnie insp. Adam Pietrzkiewicz oraz Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, Małgorzata Szybiak. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił mł. insp. Daniel Głowacz z Gabinetu Komendanta Głównego Policji.  

W programie konferencji wygłoszonych zostało pięć wykładów.  Insp. Adam Pietrzkiewicz, Komendant Miejski Policji w Krośnie przedstawił Genezę Policji Państwowej w regionie, temat dotyczący wymiaru sprawiedliwości w regionie omówił Sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie, Artur Lipiński. Ustrój prawno-administracyjny państwa i rozwój samorządu terytorialnego w regionie zaprezentował w wystąpieniu Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, dr Tomasz Soliński. Zagadnienie związane z kontrolą ruchu granicznego przez funkcjonariuszy Policji Państwowej omówił funkcjonariusz Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, mjr SG dr Piotr Kozłowski. Zgromadzeni goście również wysłuchali wystąpienia przedstawiciela Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie, Anny Sebastiańskiej.  

Otwarcie Podkarpackiej Izby Pamięci poprzedziło przecięcie wstęgi przez Władysław Kuźmę, syna Antoniego Kuźmy - posterunkowego Policji Państwowej,  Zastępcę Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Sławomira Szczupaka, Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Piotra Patlę, Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie insp. Adama Pietrzkiewicza, przedstawiciela z Komendy Głównej Policji z Wydziału Historii Policji i Edukacji Społecznej mł. insp. Daniela Głowacza.

Podczas uroczystości swoje zbiory udostępnił zwiedzającym kolekcjoner, policjant z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, st. post. Tomasz Witański. Na konferencji gościliśmy również młodzież z klas o profilu mundurowym i ratowniczo-obronnym z Krosna i powiatu krośnieńskiego.  

Treści edukacyjne wyrażone poprzez eksponaty w Izbie Pamięci zostały dobrane w taki sposób, aby były ciekawe, pobudzały do myślenia i zgłębiały wiedzę z zakresu historii, będąc ciekawą formą zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkolnej  i mieszkańców regionu. Mamy nadzieję, że sympatyków tego przedsięwzięcia nie zabraknie, a Podkarpacka Izba Pamięci Służb Policyjnych będzie sukcesywnie wzbogacana w nowe eksponaty.  

Zapraszamy do zwiedzania Podkarpackiej Izby Pamięci Służb Policyjnych, po uprzednim kontakcie telefonicznym  pod numerem 13 43 29 307.

(KWP w Rzeszowie / mg)

Powrót na górę strony