Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne warsztaty szkoleniowe różnych służb

Data publikacji 04.11.2014

W dniach 30-31 października odbyły się warsztaty szkoleniowe - ”Współpraca służb podczas wypadków i katastrof drogowych”, zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy oraz Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Uczestniczyło w nich 45 funkcjonariuszy z Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierze 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej.

Pierwszego dnia odbyły się zajęcia, mające na celu usprawnianie działań policjantów na miejscu wypadków drogowych, a także z udzielania pomocy poszkodowanym. Policjanci uczyli się w jaki sposób wyciągnąć z pojazdu osoby w przypadku zagrożenia życia, w jaki sposób dokonać badania urazowego i zabezpieczyć krwotoki. Poznawali metody zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia. Zostali przeszkoleni z zakresu stosowania środków przymusu bezpośredniego w przypadku osób poszkodowanych, które zachowują się agresywnie. Uczyli się także jak udzielać pomocy psychologicznej poszkodowanym będącym w szoku po wypadku.

W drugim dniu warsztatów uczestnicy przenieśli się na poligon Podoficerskiej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, gdzie brali udział w symulacjach zdarzeń drogowych z wykorzystaniem „rozbitych pojazdów”.

W szkoleniu brali udział funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Szkoły Policji w Słupsku, Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy oraz żołnierze z 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej.

Organizowanie tego typu szkoleń jest niezwykle cennym doświadczeniem, nie tylko pod względem zdobywania wiedzy i umiejętności przez uczestników. Ćwiczenia przyczyniają się do lepszej współpracy, koordynacji i współdziałania służb w ramach zintegrowanego systemu ratownictwa w przypadku zaistnienia zagrożeń.

(KWP w Bydgoszczy / kr)

Film Wspólne warsztaty szkoleniowe różnych służb

Pobierz plik Wspólne warsztaty szkoleniowe różnych służb (format mp4 - rozmiar 22.4 MB)

Powrót na górę strony