Ślubowanie nowo przyjętych policjantów - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowo przyjętych policjantów

Data publikacji 12.11.2014

"Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia"- między innymi te słowa roty ślubowania wypowiedzieli nowo przyjęci do służby policjanci i policjantki. W najbliższych dniach rozpoczną kurs podstawowy w policyjnych ośrodkach szkoleniowych, a następnie trafią do poszczególnych komend i komisariatów.

Ślubowanie to szczególny moment w życiu każdego policjanta. Wraz z ich przełożonymi życzymy im, aby służba, którą dopiero rozpoczynają przynosiła im dużo satysfakcji, a rota ślubowania, którą właśnie wypowiedzieli nigdy nie wypełniła się do końca.

Stojącym w szeregu policjantom towarzyszyły licznie zgromadzone rodziny. Dla wielu z nich wydarzenie to było zwieńczeniem wielomiesięcznych starań i spełnieniem zawodowych marzeń.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało m. in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad zorganizowany oraz komisję lekarską.

Wkrótce nowi policjanci wyjadą na kurs podstawowy. W szkole Policji będą zdobywać wiedzę m.in. z zakresu znajomości obowiązujących przepisów prawnych i procedur ich stosowania. Poznają psychologiczne aspekty pracy policjanta oraz etyki zawodowej. Wyposażeni w wiedzę i umiejętności wrócą do swoich macierzystych jednostek.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych, posiadający, co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

(KGP / kr)

 • KWP w Krakowie

 • KWP w Gorzowie Wlkp.

 • KWP w Opolu

 • KWP w Białymstoku

 • KSP

 • KWP w Lublinie

 • KWP w Olsztynie

 • KWP w Radomiu

 • KWP we Wrocławiu

 • KWP w Kielcach

 • KWP w Bydgoszczy

Powrót na górę strony
Polska Policja