Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przekazanie nowego sprzętu współfinansowanego ze środków UE

Data publikacji 13.11.2014

Wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku odbyło się spotkanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku z Marszałkiem Województwa Pomorskiego. Podczas spotkania doszło do uroczystego przekazania sprzętu zakupionego w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu łączności oraz zakup sprzętu ratowniczego i środków transportu na potrzeby Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Województwa Pomorskiego”.

Wczoraj w trakcie spotkania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku – nadinsp. Wojciecha Sobczaka z Marszałkiem Województwa Pomorskiego – p. Mieczysławem Strukiem odbyło się uroczyste przekazanie nowo zakupionego sprzętu dla pomorskich policjantów, były to między innymi bezkontaktowe urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz laserowe mierniki prędkości. W najbliższych dniach do policyjnych techników kryminalistyki trafi 9 nowych samochodów.


Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celami projektu są:

- wdrożenie zintegrowanego systemu otwartej łączności, jako nowoczesnego rozwiązania technicznego umożliwiającego integrację i współpracę jednostek Policji oraz innych służb ratowniczych,

- poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego oraz wspieranie efektywnego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Ratownictwa,

- poprawa łączności radiowej jednostek Pomorskiej Policji,

- wyposażenie jednostek garnizonu województwa pomorskiego w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz transportowy,

- podniesienie wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy Pomorskiej Policji w zakresie ratownictwa.

Całkowita wartość realizacji projektu wynosi 13 455 650,00 PLN , poziom dofinansowania stanowi 53 % całej kwoty tj. 7 167 698,00 PLN.

W latach 2011-2013 r. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku m. in.

- zmodernizowała i dostosowała pomieszczenia w jednostkach Policji na potrzeby funkcjonowania systemu ratownictwa,

zakupiono:
- ambulanse pogotowia ruchu drogowego (APRD) - 16 szt.
- defibrylatory zewnętrzne półautomatyczne - 16 szt.
- zestawy pomocy przedmedycznej R1 - 16 szt.
- zestawy pomocy przedmedycznej R0 - 16 szt.
- system trójwymiarowego mapowania, wizualizacji i rekonstrukcji zdarzeń drogowych, kryminalnych, pożarów, wybuchów, itp. – 3 szt.

Dzięki m.in. oszczędnościom przetargowym, podpisano aneks umożliwiający sfinansowanie kolejnych zadań, zakupiono dodatkowo:
- 95 bezkontaktowych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,
- 40 laserowych mierników prędkości,
- 9 samochodów dla techników kryminalistyki.

W IV kwartale 2014 r. rozpocznie się również ostatni etap projektu polegający na rozbudowie istniejącego systemu cyfrowej łączności radiowej DMR Pomorskiej Policji. Zakończenie prac planowane na czerwiec 2015 r.

(KWP w Gdańsku / kr)

Powrót na górę strony