Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Budowa komendy w Łańcucie symbolicznie rozpoczęta

Data publikacji 19.11.2014

Uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego stało się symbolicznym początkiem budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie. Nowoczesny gmach powstaje na gruncie przekazanym przez władze Łańcuta, a finansowany jest z ministerialnego "Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji".

Wykonawca prac budowlanych rozpoczął je 15 września 2014 roku, ale to dziś miała miejsce uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego. Metalowa tuba, w której spoczął akt erekcyjny, dzisiejsze wydania lokalnych i krajowych gazet a także będące w obiegu monety, został zamurowany w północnej ścianie powstającego gmachu.
 
W uroczystości wziął udział Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Zdzisław Stopczyk, p.o Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie komisarz Grzegorz Błaszczyk, burmistrz Łańcuta Stanisław Gwizdak, starosta powiatu łańcuckiego Adam Krzysztoń, przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Stanisław Panek, księża Marek Buchman, Tadeusz Kocór i Marek Blecharczyk.
 
Byli też przedstawiciele służby wspomagającej podkarpackiej Policji z Zastępcą Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektorem Sławomirem Szczupakiem i naczelnikiem Wydziału Inwestycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie młodszym inspektorem Januszem Stojakiem. Nie zabrakło zajmujących się inwestycją pracowników wykonawcy, firmy Skanska S.A.
 
Po podpisaniu i wmurowaniu aktu, poświęceniu terenu budowy, głos zabrali przedstawiciele samorządu Łańcuta i powiatu łańcuckiego. Podkreślali, jak ważną inwestycją jest budowa nowej siedziby komendy. Za wsparcie tej inicjatywy, za przekazanie działki dziękował władzom samorządowym Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Zdzisław Stopczyk.

 

Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie dzisiaj
 
Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie mieści się w centrum miasta, przy ul. Sobieskiego 19 w budynku pochodzącym z 1930 roku, użytkowanym przez służby mundurowe od 1966 roku. To murowany, podpiwniczony, dwupiętrowy gmach o powierzchni użytkowej 1077 metrów kwadratowych. Budynek jest zabytkiem. Położony jest w granicy działki, bezpośrednio przy ulicy, w ciągu zabytkowych kamienic.
 
Z uwagi na małą powierzchnię działki komenda nie ma żadnego zaplecza technicznego ani parkingów. Samochody służbowe, pojazdy prywatne policjantów i interesantów parkowane są na części ulicy Sobieskiego i pobliskich ulicach miasta.
 
W budynku nie ma pomieszczeń wymaganych przepisami: zaplecza socjalnego dla służby dyżurnej, pomieszczeń do przesłuchań, pomieszczeń dla osób zatrzymanych, „niebieskiego pokoju”, szatni, pomieszczeń socjalnych dla policjantów i pracowników. Nie ma wolnych powierzchni dla archiwum, magazynu, nie ma też zaplecza dla psów służbowych.
 
Obiekt nie spełnia wielu obowiązujących aktualnie przepisów technicznych. Nie może zostać rozbudowany ze względu na usytuowanie oraz zabytkowy charakter.
 
Garaż zlokalizowany kilkaset metrów od komendy od 2007 roku, z uwagi na bardzo zły stan techniczny, jest wyłączony z użytkowania.

 

Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie jutro
 
Staraniem Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie uchwałą nr XVI/106/2008 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 8 kwietnia 2008 roku, umową darowizny potwierdzonej Aktem Notarialnym, 28 listopada 2008 roku przekazano na rzecz Skarbu Państwa działki o łącznej powierzchni 74,57 ara położone w Łańcucie przy ul. Traugutta z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji.
 
Wartość darowizny określono na kwotę 580.000 zł
 
W 2012 roku, po uzyskaniu zgody Komendy Głównej Policji, został opracowany program inwestycji pod nazwą: Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie, ul. Traugutta. Program po uzgodnieniu w Biurze Logistyki Policji KGP, został zatwierdzony przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji. Wartość kosztorysowa Inwestycji według tego programu wyniosła: 16 147 664 zł (brutto).
 
Zadanie inwestycyjne zostało ujęte w planie inwestycyjnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na 2013 rok. W tym też roku zlecono wybranemu w drodze przetargu nieograniczonego biuru projektowemu z Krakowa opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Autorem projektu jest firma WASKO PROJEKT Spółka z o.o., 31-213 Kraków, ul. Bursztynowa 5. Projekt został opracowany z uwzględnieniem elementów zawartych w Księdze Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. Całkowity koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł: 224.499 zł (brutto).
 
W lipcu 2014 roku uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie. 27 sierpnia 2014 roku, po rozstrzygnięciu dwuetapowego przetargu nieograniczonego, został wybrany wykonawca robót budowlano-montażowych nowych obiektów komendy w Łańcucie przy ul. Traugutta. Wykonawcą robót jest firma SKANSKA S. A. 01-518 Warszawa, al. Gen. Zajączka 9.
 
Koszt robót budowlanych zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi: 9.069.294,55 zł (brutto). Jest to koszt robót budowlanych, natomiast w 2015 roku będzie jeszcze dostawa i montaż pierwszego wyposażenia inwestycji.
 
Kosztorys inwestorski robót budowlanych po opracowaniu dokumentacji projektowej wyniósł: 14.397.463 zł (brutto). Inwestycja jest realizowana w ramach: „Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji” ► i finansowana z rezerwy celowej budżetu państwa.
 
W ramach realizowanego obecnie zadania inwestycyjnego dla KPP Łańcut powstanie:
 
•    Budynek administracyjno-biurowy, dwukondygnacyjny niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej ogólnej: 2498,17 m2 i kubaturze: 12 604,40 m3. Obiekt ten zgodnie z wymogami standaryzacji składa się z części ogólnodostępnej i ograniczonego dostępu, dziedzińca wewnętrznego oraz z części zamkniętej, gdzie będą usytuowane służby podstawowe Policji i pomieszczenia dla zatrzymanych, z zachowaniem wymaganej kolorystyki elewacji.
 
•    Budynek garażowo-warsztatowy z podręcznym stanowiskiem warsztatowym i stanowiskiem do mycia samochodów, parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej: 291,90 m2 i kubaturze: 1533,67 m3.
 
•    Boksy dla 3 psów służbowych o powierzchni 21 m2.
 
Ponadto powstaną: parking wewnętrzny dla samochodów służbowych i zewnętrzny dla interesantów, place postojowe i manewrowe, drogi dojazdowe, ogrodzenie, brama wjazdowa a także cała niezbędna dla tej nieruchomości infrastruktura zewnętrzna.
 
Zgodnie z podpisaną umową z firmą Skanska S.A. z dnia 4 września 2014 roku, rozpoczęcie prac na budowie nastąpiło w dniu 15 września 2014 roku, natomiast zakończenie robót ustalone jest na dzień 21 grudnia 2015 roku.

(KWP w Rzeszowie / ap)

Powrót na górę strony