Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Główny Policji wręczył wyróżnienia wielkopolskim policjantom

Dziewięciu policjantów za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych otrzymało wyróżnienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Komendanta Głównego Policji. Nagrodzeni funkcjonariusze odebrali wyróżnienia z rąk gen. insp. Marka Działoszyńskiego - Komendanta Głównego Policji.

W związku z wizytą Komendanta Głównego Policji w Poznaniu odbyło się  spotkanie z policjantami, którzy zostali wyróżnieni za realizację konkretnych spraw oraz za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych. Wyróżnienia na wniosek insp. Rafała Batkowskiego, Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, zostały przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych Teresę Piotrowską oraz Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Działoszyńskiego.

Wyróżniony został między innymi nadkom. Robert Kącki z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, kierujący pracą wydziału dw. z przestępczością samochodową. W jednej z prowadzonych spraw policjanci zatrzymali sprawców kradzieży 20 samochodów oraz doprowadzili do zlikwidowania grup przestępczych zajmujących się paserstwem kradzionych części samochodowych.

Nagrodzony został także kom. Maciej Purol, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu, za bardzo dobrą koordynację prac zespołu do spraw profesjonalizacji działań interwencyjnych Policji. Wśród wyróżnionych znalazł się również kom. Sławomir Glapiak, wiceszef Wydziału Prewencji KMP w Lesznie, oraz mł. insp. Waldemar Rakowski, Naczelnik Wydziału Techniki Operacyjnej KWP w Poznaniu.

Wyróżnienia Komendanta Głównego Policji odebrali także policjanci z KMP Leszno nadkom. Jacek Gregor, podkom. Adam Skowroński, asp. sztab. Mariusz Bąkowski. Policjanci brali bezpośredni udział w działaniach związanych z wyjaśnieniem okoliczności włamania i podpalenia jednego z budynków użytkowanych przez Policję w Lesznie. W ciągu 72 godzin doprowadzili do zatrzymania wszystkich odpowiedzialnych za to przestępstwo.

Szczególne słowa uznania zostały skierowane do mł. asp. Jakuba Włodarczyka z Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Funkcjonariusz w czasie wolnym od służby zatrzymał mężczyznę, który chwilę wcześniej napadł na bank i usiłował uciec ze zrabowaną dużą sumą pieniędzy.

(KWP w Poznaniu / mg)

Powrót na górę strony