Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci badają sprawę znęcania się nad wychowankami domu dziecka

Data publikacji 27.11.2014

Policjanci z Działdowa we współpracy z miejscową prokuraturą rejonową prowadzą czynności w sprawie znęcania się przez kierownictwo domu dziecka nad wychowankami tej placówki.

Początkiem sprawy była informacja, którą 24 listopada br. otrzymali policjanci, a która została potwierdzona przez członka rodziny jednego z wychowanków placówki. Sygnał miał dotyczyć metod wychowawczych stosowanych przez dyrekcję placówki wobec dzieci.

Policjanci natychmiast zaczęli weryfikować informacje. Już przesłuchali część świadków, zabezpieczyli zdjęcia. Funkcjonariusze ustalili, że na terenie placówki może dochodzić do krzywdzenia dzieci. Potwierdzili również możliwość znęcania się nad wychowankami placówki. Zebrany materiał pozwolił 26 listopada wszcząć postępowanie przygotowawcze w tej niezwykle bulwersującej sprawie.

O incydentach mogących świadczyć o niewłaściwym traktowaniu wychowanków placówki przez dyrekcję policjanci poinformowali starostwo powiatowe, sąd i prokuraturę w Działdowie.

Z uwagi na wiek dzieci, który nie przekracza 15 roku życia, czynności z ich udziałem będzie prowadził sąd.

To pierwszy sygnał, który dotarł do policjantów, dotyczący takiego zachowania wobec wychowanków tej placówki. Wcześniej nie było tam interwencji czy prowadzonych postępowań przygotowawczych.

(KWP w Olsztynie / mg)

Powrót na górę strony