Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjni specjaliści do spraw obronności

Data publikacji 02.12.2014

Policjanci i pracownicy Policji, którzy realizują zadania obronne w jednostkach organizacyjnych Policji, kształcą się na kursie specjalistycznym w słupskiej Szkole Policji. Udział w zajęciach biorą przedstawiciele komend miejskich i powiatowych z różnych regionów kraju.

Kursy prowadzone w Słupsku mają przygotować reprezentantów jednostek organizacyjnych szczebla powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji, którzy nadzorują oraz realizują przygotowania obronne. Jednym z celów szkoleniowych jest między innymi usystematyzowanie wiadomości, wypracowanie jednolitych algorytmów postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w sytuacjach nadzwyczajnych.

W trakcie kursu wykorzystywany jest między innymi specjalistyczny stół roboczy do projektowania map sztabowych, przy którym przedstawiciele poszczególnych komend omawiają aspekty dotyczące dokumentacji obronnej, a także będą opracowywać elementy ochrony i obrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz współdziałania z administratorami tych obiektów. Uczestnicy przygotowywać będą też własny trening dotyczący obiektów policyjnych w ich jednostkach terenowych.

Wśród poruszanych tematów znajdą się także zagadnienia poświęcone udziałowi Policji w zabezpieczaniu rezerw osobowych, na które zostały nałożone przydziały organizacyjno-mobilizacyjne. Uczestnicy szkolenia opracowują przykładowy regulamin i etat jednostki zmilitaryzowanej Policji, plan działania komendanta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz zasady współdziałania z militarnymi i pozamilitarnymi ogniwami systemu obronnego Państwa.

Wszystkie zajęcia realizowane są w specjalistycznej sali wykładowej Wydziału do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, która została przygotowana do prowadzenia zajęć o tematyce obronnej z wykorzystaniem dokumentów o najwyższej klauzuli tajności. W rozpoczętej dziś edycji uczestniczą przedstawiciele Komend Policji z województwa dolnośląskiego, lubelskiego, mazowieckiego, śląskiego, zachodniopomorskiego oraz z Komendy Stołecznej.

(SP Słupsk / dm)

Posłuchaj relacji

Powrót na górę strony