Aktualności

Komenda Główna Policji gościła delegację MSW Serbii

Komenda Główna Policji gościła w dniach 26-28 listopada przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Serbii. Delegacja przyjechała do Polski w ramach projektu Human Resource Management in the Ministry of Interior of the Republik of Serbia, koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Odwiedzający Polskę przedstawiciele serbskiego MSW wzięli udział w konferencji szkoleniowej na temat: struktury organizacyjnej Policji, roli Komendanta Głównego Policji w odniesieniu do zarządzania zasobami ludzkimi oraz organizacji i procesu szkolenia pracowników służby cywilnej, którą prowadził Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji - Pan insp. Robert Żółkiewski oraz Pani Beata Buczek i Pani Anna Stępień z Gabinetu KGP.

Delegacja została przyjęta w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Podczas spotkania, w którym wziął udział Komendant CSP Pan insp. dr Roman Stawicki, zaprezentowano system szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji oraz udostępniono do zwiedzania nowo wybudowaną strzelnicę według standardów europejskich.

Następnego dnia goście z Serbii odwiedzili Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, gdzie mieli możliwość poznać funkcjonowanie symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych oraz pracownię Policyjnego Centrum Analityczno-Badawczego. W spotkaniu prowadzonym przez Prorektor ds. studenckich WSPol w Szczytnie Panią insp. dr hab. Izabelę Nowicką zaprezentowano działalność poszczególnych Zakładów i Wydziałów WSPol.

Wizytę delegacji serbskiej w Polsce zakończyło spotkanie podsumowujące wraz z udziałem przedstawicieli KGP, które odbyło się w MSW. Strona serbska z uznaniem wskazała, iż Polska inwestuje w Policję a szkolenia odbywają się według najwyższych standardów europejskich. Należy podkreślić, iż Serbia jest na początku procesu zmian struktur kadrowo-organizacyjnych w MSW Serbii, toteż wiedza zdobyta w Polsce podczas wizyty – zdaniem strony serbskiej – przyczyni się do realizacji przedmiotowego procesu oraz kontynuacji współpracy polsko-serbskiej w ramach niniejszego projektu.

(KGP / dm)

 

Powrót na górę strony