Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Komendanta Głównego Policji z oficerami łącznikowymi polskiej Policji

Data publikacji 02.12.2014

2 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Działoszyńskiego oraz Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Rafała Łysakowskiego z oficerami, którzy zakończyli służbę na stanowiskach oficerów łącznikowych polskiej Policji poza granicami kraju w 2014 roku.

W spotkaniu udział wzięli: nadinsp. Władysław Padło – były oficer łącznikowy Policji w Królestwie Niderlandów, nadinsp. Jacek Staniecki – były oficer łącznikowy w Republice Białorusi, insp. Piotr Michna – były oficer łącznikowy w Republice Francuskiej, insp. Dariusz Drzał – były oficer łącznikowy w Federacji Rosyjskiej, insp. Paweł Olczak – były oficer łącznikowy w Wielkiej Brytanii oraz mł. insp. Robert Barański – były oficer łącznikowy w Republice Federalnej Niemiec.

W trakcie spotkania podsumowano wieloletnią służbę oficerów łącznikowych Policji za granicą. Podkreślono szczególną rolę instytucji oficera łącznikowego w procesie międzynarodowej współpracy służb zwalczających przestępczość pospolitą i zorganizowaną.

Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński przekazał obecnym serdeczne podziękowania za stojącą na najwyższym poziomie realizację zadań na rzecz polskiej Policji oraz innych podmiotów tzw. porządku prawnego w kraju i zagranicą. Podkreślił, iż dzięki sumienności i zaangażowaniu w służbę oficerów łącznikowych relacje bilateralne Policji ze służbami w krajach delegowania osiągnęły niespotykany dotąd poziom, a polska Policja zyskała wiele cennych doświadczeń. Wiedza i bogate doświadczenie oficerów łącznikowych wielokrotnie stanowiły wsparcie i pomagały podejmować decyzje licznym funkcjonariuszom Policji zaangażowanym w zwalczanie przestępczości o wymiarze międzynarodowym.

W uznaniu zasług i wkładu oficerów łącznikowych szef Policji wręczył obecnym oficerom pamiątkowe dyplomy oraz listy gratulacyjne podpisane przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka.

Następnie głos zabrał nadinsp. Władysław Padło, który - jako dziekan oficerów łącznikowych - podziękował za wyróżnienie i wsparcie, jakie oficerowie łącznikowi otrzymywali ze strony kierownictwa Policji oraz podległych funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Na zakończenie spotkania gen. insp. Marek Działoszyński życzył obecnym kolejnych osiągnięć w pracy zawodowej, spełnienia planów i ambicji oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony