Aktualności

Obchody X rocznicy powstania Stowarzyszenia Generałów Policji RP

Data publikacji 04.12.2014

4 grudnia 2014 r. w Konstancinie Jeziornej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji X rocznicy powstania Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestniczył w nim gen. insp. Marek Działoszyński - Komendant Główny Policji.

W uroczystości zorganizowanej z okazji X-lecia powstania Stowarzyszenia Generałów Policji RP wzięli udział zaproszeni goście oraz członkowie stowarzyszenia. Na sali obecni byli też przedstawiciele organizacji współpracujących ze stowarzyszeniem. W spotkaniu uczestniczył Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia, podziękowania osobom szczególnie zasłużonym, a także upominki  jubilatom. Przyjęto też do stowarzyszenia nowych członków oraz przedstawiono zmiany w składzie zarządu. Zgromadzeni goście wysłuchali również koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

Po części oficjalnej, która obejmowała walne zebranie sprawozdawcze stowarzyszenia, odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. Uświetnił je koncert Chóru Komendy Stołecznej Policji, który wykonał znane kolędy i pastorałki.

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej jest zrzeszeniem skupiającym generałów, nadinspektorów, generalnych inspektorów pozostających w stanie spoczynku, rezerwie lub pełniących służbę czynną. Stowarzyszenie ma na celu integrację środowiska generałów Policji, upowszechnianie problematyki porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także przeciwdziałanie patologiom społecznym, stwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do Policji, troskę o rodziny generałów oraz wspieranie organizacyjne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania służące realizacji celów stowarzyszenia.

mg, mb

Powrót na górę strony