Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Data publikacji 07.12.2014

Wczoraj w Lwówku Śląskim policjanci zorganizowali otwartą debatę społeczną pn. ,,Razem Bezpieczniej’’, której głównym celem były rozmowy z mieszkańcami na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa w aspekcie włamań i kradzieży mienia na terenie powiatu. W spotkaniu wziął udział Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Wojciech Ołdyński, a także Starosta Lwówecki, Prokurator Rejonowy, przedstawiciele władz samorządowych, klubu seniora, sołtysi oraz uczniowie miejscowej klasy policyjnej.

Celem spotkania było zaktywizowanie miejscowej społeczności do współpracy z instytucjami działającym na rzecz bezpieczeństwa w procesie budowania lokalnego systemu bezpieczeństwa. W pierwszej części debaty mł. insp. Andrzej Chrustek - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lwówku Śląskim przedstawił uczestnikom statystyki dotyczące stanu bezpieczeństwa i działalności miejscowej policji. Naświetlił także nurtujący problem, jakim jest często beztroska mieszkańców i pozostawianie mienia bez opieki – otwarte samochody, mieszkania, mienie znacznej wartości pozostawione na terenie niezamieszkałym.

W drugiej części spotkania mieszkańcy zadawali pytania i dzielili się swoimi obawami. Poruszyli oni problem skuteczności działania monitoringu miejskiego, działalności Straży Miejskiej, wandalizmu w parku miejskim, oświetlenia wsi czy kradzieży na działkach. Ten ostatni wątek w dyskusji pojawił się kilkukrotnie. Odpowiadając na pytania działkowców Prokurator Rejonowy we Lwówku Śląskim apelował o większe zaangażowanie działkowców, ich współdziałanie, szczególnie w sezonie zimowym, gdy ogródki odwiedza się rzadziej.

Komendant Powiatowy Policji w Lwówku Śląskim mł. insp. Robert Miras przychylił się do apeli mieszkańców o częstsze spotkania. Pan Komendant zaproponował w przyszłości organizację debat w mniejszych społecznościach. Pani burmistrz zadeklarowała także chęć współpracy z mieszkańcami i organami ścigania w celu poprawy bezpieczeństwa. Jednocześnie podkreślała konieczność organizacji tego typu spotkań.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Wojciech Ołdyński, podkreślił, że takie spotkania jak to dzisiejsze, są niezmiernie ważne. Zdaniem komendanta wojewódzkiego do zapewnienia bezpieczeństwa potrzebne jest współdziałanie policji i obywateli. Na zakończenie debaty, podsumowano spotkanie, a policjanci podkreślili, że aspekty poruszane przez mieszkańców będą dla nich ważną wskazówką do dalszego działania.

Ważnym dla mieszkańców elementem debaty była osobista możliwość porozmawiania z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu oraz funkcjonariuszami i organizatorami spotkania, które trwało po debacie. Cieszyło się to wielkim zainteresowaniem i niewątpliwe przyczyniło się do zacieśnienia współpracy z mieszkańcami Lwówka Śląskiego.
Nadinsp. Wojciech Ołdyński spotkał się też z uczniami klasy policyjnej Zespołu Szkół Ekonomiczno - Technicznych w Rakowicach Wielkich. Podczas spotkania z młodzieżą, komendant wskazał m.in. na ich ważną rolę w przyszłości, w inicjowaniu tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa. Uczniowie zadawali również komendantowi wiele pytań dotyczących pracy w Policji i możliwości zatrudnienia.
(KWP we Wrocławiu r/k)

 

Powrót na górę strony