Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień pracy stołecznych policjantów konnych

Data publikacji 10.12.2014

Wykorzystanie koni w Policji nawiązuje do tradycji formacji konnych Policji Państwowej z okresu międzywojennego. Policja Konna była wówczas wzorcowo zorganizowana, a z jej doświadczeń korzystały policje państw zachodnich. Obecnie Ogniwo Konne znajduje się w strukturach organizacyjnych Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji i posiada 24 konie rasy śląskiej. Patrole konne pełnią służbę na terenach trudno dostępnych, w okolicach rozlewisk, akwenów, lasów i terenów zielonych oraz biorą udział w zabezpieczaniu imprez masowych.

(KSP / ap)

Powrót na górę strony