Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

BSW – zatrzymano nieuczciwego funkcjonariusza

Data publikacji 11.12.2014

Policjanci Biura Spraw Wewnętrznych zatrzymali nieuczciwego funkcjonariusza. Zarzuca mu się przestępstwa o charakterze korupcyjnym. Oprócz odpowiedzialności karnej grożą mu sankcje dyscyplinarne i zwolnienie ze służby w Policji.

Policjanci z Biura Spraw Wewnętrznych zatrzymali w czwartek nieuczciwego funkcjonariusza z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gostyniu. Z materiału dowodowego wynika, że funkcjonariusz podczas służby przyjmował kilkukrotnie łapówki za odstąpienie od czynności służbowych. Ponadto nie dopełniał obowiązków jako funkcjonariusz Policji i odstępował od karania za popełnione w rzeczywistości wykroczenia, karając mandatem karnym za inne, niepopełnione przez kierowcę wykroczenia. Tym samym oświadczał nieprawdę w dokumentach co do okoliczności mających znaczenie prawne, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Za tego rodzaju przestępstwa korupcyjne grozi kara do 10 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec podejrzanego funkcjonariusza środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji i zawieszenia go w czynnościach służbowych.

Komendant Miejski Policji w Poznaniu po otrzymaniu stanowiska prokuratury o charakterze zarzutów stawianych funkcjonariuszowi wdroży procedurę zwolnienia go ze służby.

Zatrzymanie funkcjonariusza podejrzanego o przyjmowanie łapówek było możliwe między innymi dzięki postawie młodych policjantów. Mając informację o tych czynach nie akceptowali takiej postawy i złożyli odpowiednie raporty. Biuro Spraw Wewnętrznych oraz oficerowie odpowiedzialni za szkolenia cyklicznie podczas spotkań informują policjantów o konsekwencjach łamania prawa. W trakcie szkoleń prezentowane są także informacje o metodach eliminowania ze służby nieuczciwych funkcjonariuszy.

(KWP w Poznaniu / mj)

Powrót na górę strony