Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracja projektu „Strategie zwalczania przestępczości transgranicznej w Niemczech i w Polsce”

Data publikacji 13.12.2014

Insp. Jarosław Sawicki Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie wraz z przedstawicielem Zespołu Międzynarodowej Współpracy Policji, przedstawicielami CBŚP, koordynatorem projektu Leonardo da Vinci oraz grupą polskich prokuratorów i policjantów wziął udział w spotkaniu z niemieckimi prokuratorami i policjantami dotyczącym wymiany informacji i doświadczeń w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej, zorganizowanym w gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Sportu Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Schwerinie.

Spotkanie było inauguracją obecnie realizowanego projektu  pt. „Strategie zwalczania przestępczości transgranicznej w Niemczech i w Polsce” w ramach Programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci”. Projekt ma służyć pogłębianiu wiedzy i umiejętności dotyczących zwalczania przestępczości granicznej oraz  współpracy międzynarodowej w tym zakresie. 

Podczas spotkania omówiono sprawy w zakresie przestępczości narkotykowej oraz przestępczości samochodowej z uwzględnieniem algorytmów postępowania w zakresie wykonywania czynności karno – procesowych , jak i zaangażowanych jednostek koordynacyjnych ze strony policji i wymiaru sprawiedliwości z Polski i Niemiec. 

Podczas spotkania dyskutowano również o umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r. 

Pan Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie  przedstawił swoje  stanowisko odnośnie skutków karno-procesowych tego porozumienia dla organów ścigania oraz prokuratury.

KWP Szczecin / ik

Powrót na górę strony