Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowe ćwiczenia przewodników psów służbowych

Data publikacji 14.12.2014

We Wrocławiu odbyło się szkolenie przewodników psów służbowych, w którym udział wzięli funkcjonariusze dolnośląskiej komendy oraz policjanci z Pardubic w Republice Czeskiej. Głównym celem ćwiczeń była wymiana międzynarodowych doświadczeń w zakresie kynologii policyjnej. Zajęcia praktyczne i teoretyczne trwały dwa dni.

W dniach 10-12 grudnia 2014 roku w stolicy Dolnego Śląska odbyły się wspólne ćwiczenia przewodników psów służbowych z Polski i Czech. W międzynarodowym szkoleniu brali udział policjanci z komend wojewódzkich z Wrocławia i Pardubic w Republice Czeskiej.

W ramach ćwiczeń przewodnicy z obu krajów doskonalili umiejętności z zakresu pracy węchowej psów oraz taktyki i techniki elementów obrończych takich jak: obrona przewodników w czasie kontroli pojazdu oraz pościg psa bez kagańca za przestępcą. Ponadto, w trakcie szkolenia zrealizowano ćwiczenia z zakresu posłuszeństwa ogólnego psów oraz pokonywanie naturalnych przeszkód terenowych.

W ramach panelu dyskusyjnego omawiano zagadnienia z zakresu szeroko pojętej kynologii policyjnej. Ustalono główne różnice w metodyce szkolenia psów patrolowo-tropiących, jakimi są ćwiczenia z wykorzystaniem psów w kagańcu. Policjanci czescy byli mocno zainteresowani przeniesieniem tego typu treningów do swojego kraju. Przewodnicy polscy zapoznali się z bardzo ciekawą i niezwykle przydatną w służbie techniką tresury psa, którego zadaniem jest wyszukiwanie osób zaginionych w terenie metoda tzw. górnego wiatru.

Policjanci z Polski i Czech podkreślili, że wspólne zajęcia pozwalają na zdobywanie nowych umiejętności, a wymiana doświadczeń na podnoszenie kwalifikacji w służbie. Inicjatorem tego szkolenia był Wydział Prewencji oraz Wydział Prezydialny Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu.

KWP Wrocław / ik

Film Międzynarodowe ćwiczenia przewodników psów służbowych

Pobierz plik Międzynarodowe ćwiczenia przewodników psów służbowych (format mp4 - rozmiar 29.65 MB)

Powrót na górę strony