Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisanie porozumienia o współpracy szkoleniowej

Data publikacji 16.12.2014

W Komendzie Głównej Policji doszło dziś do podpisania porozumień między Komendantem Głównym Policji, gen. insp. dr. Markiem Działoszyńskim oraz przewodniczącymi Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Porozumienie wynika z dbałości o podnoszenie poziomu wiedzy i potrzeby wymiany doświadczeń w zakresie organizowania i powadzenia czynności na miejscu katastrof komunikacyjnych.

Podczas spotkania, które odbyło się 16 grudnia, zawarto porozumienie w celu określenia zasad współpracy w zakresie wzajemnego wspierania przedsięwzięć szkoleniowych. Z ramienia Komendy Głównej Policji porozumienia podpisał gen. insp. dr Marek Działoszyński. Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych reprezentował Pan Maciej Lasek, Państwową Komisję Badania Wypadków Morskich – Pan Cezary Łuczywek, natomiast Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych – Pan Tadeusz Ryś.

Komendant Główny Policji, gen. insp. dr Marek Działoszyński podkreślił, jak ważna jest wymiana doświadczeń między instytucjami w dziedzinie wypadków lotniczych, morskich i kolejowych. To ona przyczynia się do najwyższego poziomu profesjonalizmu działań na miejscach katastrof. Pan Komendant podziękował reprezentantom Komisji za przyjęcie tej, niezwykle cennej dla obu stron, inicjatywy. 

(KGP / mb)

Powrót na górę strony