Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Zrozumieć zło" - warsztaty dla policjantów

Data publikacji 18.12.2014

W dniach od 15 do 17 grudnia w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu odbyły się kolejne warsztaty w ramach programu "Zrozumieć zło". Zorganizowane one zostały przez Centrum Żydowskie we współpracy z Komendą Główną Policji. Brali w nich komendanci miejscy i powiatowi oraz naczelnicy z jednostek policji województw śląskiego oraz opolskiego.

"Zrozumieć zło" to jedyny tego typu program w Europie, którego celem jest podwyższenie determinacji Policji dla prewencji oraz ścigania przestępstw z nienawiści w oparciu o studium Holokaustu. Pozwala to lepiej zrozumieć współczesne znaczenie Policji dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom, w tym osobom należącym do mniejszości etnicznych, wyznaniowych i społecznych. W ciągu najbliższych dwóch lat udział w nim weźmie 200 najważniejszych policjantów z całej Polski. Będą oni poznawać historię Holokaustu, aby móc lepiej zwalczać przestępczość z nienawiści.

- „Zrozumieć zło” to program wyjątkowy – powiedział Maciek Zabierowski, koordynator programu. – Dzięki pogłębionemu studium historii ludobójstwa na Żydach w połączeniu z wiedzą psychologiczną o zachowaniach sprawców Holokaustu osoby na najwyższych stanowiskach w policji nabywają ekspercką wiedzę o współczesnych zagrożeniach wynikających z przestępstw z nienawiści – kontynuował Zabierowski.

Problematyka poruszana na zajęciach nabiera szczególnego znaczenia w kontekście miejsca, w którym mają one miejsce – warsztaty odbywają się w oświęcimskim Centrum Żydowskim, położonym niespełna kilka kilometrów od byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Uczestnicy, poza wizytą w Miejscu Pamięci Auschwitz, odwiedzają także Muzeum Żydowskie oraz jedyną zachowaną synagogę przedwojennego Oświęcimia – Chewra Lomdej Misznajot. W mieście tym przed wybuchem II wojny światowej Żydzi stanowili nawet 60% ogółu mieszkańców.

Mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na inauguracji programu w dniu 1 grudnia br. powiedział: – Warsztaty zorganizowane dla Policji przez Centrum Żydowskie w Oświęcimiu mają na celu profesjonalne przybliżenie zagadnienia przestępstw z nienawiści w miejscu, w którym dokonano zagłady tak wielu istnień ludzkich, w oparciu o chorą wizję świata, która też miała swój skromny i niezauważalny początek.

Pełnomocnik komendanta śląskiej policji ds. ochrony praw człowieka mł.insp. Krzysztof Kazek powiedział: - Zajęcia pozwalają zwrócić uwagę, do czego można doprowadzić, lekceważąc relacje międzyludzkie. Ważna jest empatia i skierowanie uwagi na problemy ludzi. Uczestnictwo kadry kierowniczej policji w warsztatach jest niezwykle ważne. W tak dużym garnizonie jak śląski, nie sposób przeszkolić wszystkich. Wiedza, którą nabyliśmy, zostanie przekazana podwładnym.

- Chciałabym, abyśmy wszyscy mieli świadomość, że zjawisko rasizmu i związanej z nim nietolerancji i ksenofobii godzi w podstawowe prawo godności przysługujące każdemu człowiekowi, a także stanowi poważne zagrożenie dla porządku społecznego – napisała w liście skierowanym do uczestników Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz. – Liczę więc, że wiedza, jaką zdobędzie na tych warsztatach kadra zarządzająca pomoże odpowiednio przygotować środowisko policjantów do właściwej odpowiedzi na wszelkie zło, jakie powodują społeczna nietolerancja oraz działania motywowane uprzedzeniami wobec rożnych grup społecznych. Państwa postawa w bezpośredni sposób rzutuje na sposób prowadzenia czynności przez podległych funkcjonariuszy – kontynuowała.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Komendą Główną Policji, dzięki wsparciu programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Konsulatu Generalnego USA w Krakowie oraz przy współpracy z Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

(KWP w Katowicach, KWP w Opolu / mg)

Powrót na górę strony