Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończyła się rozbudowa i modernizacja budynku gostynińskiej Policji

Data publikacji 19.12.2014

W Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie zakończono prace związane z rozbudową, remontem i modernizacją budynku. Inwestycja realizowana była w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. Na inwestycję przeznaczono ponad 4 miliony złotych.

W otwarciu jednostki w nowej odsłonie wziął udział Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, szef mazowieckich policjantów insp. Cezary Popławski, kadra kierownicza garnizonu mazowieckiego, przedstawiciele związków zawodowych i szefów służb i instytucji współpracujących na co dzień z Policją.

Komenda w Gostyninie znalazła się na liście obiektów objętych Programem Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji, finansowanym z budżetu państwa.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonalności budynków Policji. Prace budowlane w Gostyninie polegały między innymi na rozbudowie istniejącego budynku, polepszeniu stanu technicznego komendy, jakości obsługi mieszkańców oraz warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Pieniądze przeznaczone na inwestycje, to nie tylko remont elewacji budynku wraz z wykonaniem wymaganych elementów identyfikacji wizualnych i małej architektury, ale również opracowanie dokumentacji projektowej oraz  dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych. W ramach wykonanej inwestycji, rozbudowano obecną siedzibę komendy, poprzez dobudowanie skrzydła o powierzchni 206 m². Przeprowadzono kompleksowy remont pomieszczeń,  wymieniono dach, ocieplono ściany, dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozwoliły na zmianę sposobu ogrzewania z oleju opałowego na ciepło z sieci miejskiej. Przy inwestycji jednostka została wyposażona w nowy sprzęt kwaterunkowy oraz komputerowy niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Obiekt został również przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Łącznie na inwestycje przeznaczono ponad 4 mln zł, w tym dofinansowanie z NFOŚIGW wyniosło ponad 266 tys. zł oraz z WFOŚiGW 26 tys. zł.

Piątkowa uroczystość była także okazją do przedświątecznego spotkania całej kadry kierowniczej garnizonu mazowieckiego i zaproszonych gości, na którym rozbrzmiały serdeczne życzenia wesołych, zdrowych i spokojnych świąt dla całego środowiska mundurowego.

(KWP w Radomiu / ap)

Powrót na górę strony