Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Prewencja Policji dzisiaj - perspektywy i wyzwania” – podsumowanie projektu

Data publikacji 14.01.2015

Od 6 października 2014 r. do 11 stycznia 2015 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie realizowany był projekt informacyjno-edukacyjny prezentujący nowoczesną służbę prewencji Policji. Mecenat nad działaniem sprawował Minister Edukacji Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych oraz Prezydent m.st. Warszawy.

Przez 12 sprofilowanych tematycznie tygodni blisko 40 tysięcy uczestników, w tym 721 zorganizowanych grup dzieci i młodzieży (przedszkolnych, szkolnych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, klas o profilu policyjnym), mieszkańców Warszawy oraz innych miast Polski, mogło zapoznać się ze specyfiką służby prewencji Policji, w tym poszerzyć swoją wiedzę na temat wyposażenia, umundurowania, ale także ścieżki zawodowej policjanta w poszczególnych pionach służby prewencji Policji.

Największym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, poza stałą ścieżką edukacyjną na temat prewencji Policji, cieszyło się studio profilaktyczne pn. ,,Porozmawiajmy o prewencji Policji”, w którym przez 12 tygodni trwania projektu, w tym w weekendy, odbywały się zajęcia edukacyjne z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Dodatkowymi wydarzeniami projektu ,,Prewencja Policji dzisiaj - perspektywy  i wyzwania” były konferencje, seminaria i szkolenia:

  • seminarium polsko-szwedzkie na temat „Rola Policji w zapobieganiu przestępczości i zjawiskom społecznie uciążliwym – współpraca międzyinstytucjonalna – dobre praktyki” (październik 2014 r.), zorganizowane w partnerstwie z Ambasadą Szwecji, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim;
  • konferencja pn. ,,Memorandum na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury” (27 listopada 2014 r. ) w partnerstwie z Fundacją ,,Niezłomni”. Inicjatywa realizowana pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych;
  • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla policjantów i pracowników Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP (24 - 25 listopada 2014r.) we współpracy z firmą AL-MED, KWP w Olsztynie;
  • pilotażowe szkolenie z zakresu zapobiegania stalkingowi (2-3 grudnia 2014 r.), realizowane  w partnerstwie z Fundacją „Można Inaczej”. W szkoleniu udział wzięło 38 funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji z KPP, KRP, komisariatów specjalistycznych Policji;
  • interdyscyplinarne seminarium dotyczące bezpieczeństwa dzieci doświadczających przemocy w rodzinie (4 grudnia 2014 r.);
  • narada zastępców KWP/KSP/Szkół Policji ds. prewencji nt. „Perspektyw prewencji kryminalnej Policji” (4 grudnia 2014 r.).

W ramach projektu podjęto również współpracę z Departamentem Komunikacji Społecznej MSW na rzecz przeprowadzenia badania sondażowego nt. oczekiwań  obywateli wobec policjantów służby prewencyjnej Policji. Zaprezentowanie wyników zaplanowane zostało podczas konferencji nt. ,,Prewencja Policji - perspektywy i wyzwania”.

Projekt realizowany był we współpracy z Muzeum Techniki  i Przemysłu NOT w Warszawie oraz Fundacją PZU.

W ramach projektu przygotowana została animacja, która stanowić będzie element edukacyjny dedykowany klasom o profilu policyjnym, kandydatom do służby w Policji, itp. Płyta z animacją zawierać będzie także elektroniczne wydanie ,,Kwartalnika prewencyjnego”.

18 marca 2015r. pod patronatem Komendanta Głównego Policji konferencji pn. ,,Prewencja Policji - perspektywy i wyzwania” planowana jest konferencja ukierunkowanej między innymi na: przedstawienie dorobku projektu (badania MSW, wyniki ankiety nt. roli Policji w edukacji dla bezpieczeństwa) oraz debatę na temat roli partnerstwa międzyinstytucjonalnego na rzecz bezpieczeństwa w kontekście zadań prewencji Policji.

(źródło: Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP)


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 30.85 MB)

Powrót na górę strony