Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe pojazdy dla małopolskich policjantów

Data publikacji 15.01.2015

Nowe pojazdy w małopolskiej Policji już trafiły do jednostek, gdzie wykorzystywane są w codziennej służbie dla poprawy porządku i bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach.

W 2014 roku jednostki małopolskiej Policji pozyskały łącznie 117 nowych pojazdów. Największy udział w tej grupie stanowią samochody zakupione za połączone środki pochodzące z budżetu Policji oraz pozyskane od jednostek samorządu terytorialnego, w ramach organizowanej corocznie akcji. W ten sposób do komend miejskich i powiatowych trafiło 68 samochodów, w tym 38  radiowozów oznakowanych marki Kia Ceed oraz 30 samochodów operacyjnych.

Na szczególną uwagę zasługuje tu Kraków, którego władze przekazały środki na dofinansowanie zakupu aż 28 samochodów.

Dobrą współpracę z samorządem i duże zaangażowanie jednostek  samorządowych z terenu województwa małopolskiego w poprawę bazy transportowej Policji doceniła Komenda Głowna Policji, która przekazała dodatkowo 9 samochodów nieoznakowanych.

Do małopolskich komend miejskich i powiatowych oraz wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie trafi również 41 pojazdów finansowanych całkowicie przez policyjny budżet. Są to samochody operacyjne, łodzie motorowe oraz samochód serwisowy dla potrzeb obsługi technicznej ogólnopolskiej sieci numeru alarmowego 112, przekazane w ramach rozdzielników centralnych.

Z przekazywanej  dzisiaj do eksploatacji ostatniej grupy pojazdów, 15 trafi do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Pojazdy trafiły już do jednostek powiatowych, gdzie wykorzystywane są w codziennej służbie dla zwiększenia porządku i bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach.

(KWP w Krakowie / ap)

Powrót na górę strony