Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwszy „Certyfikat Bezpieczeństwa” dla spółdzielni mieszkaniowej

Data publikacji 17.01.2015

16 stycznia 2015 r. o godzinie 12.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia „CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA” dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk za przedsięwzięcia realizowane na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców osiedla. Jest to pierwszy certyfikat przyznany spółdzielni mieszkaniowej w ramach programu opracowanego i wdrożonego przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu, a którego współrealizatorami są Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wrocław, Komenda Miejska Straży Pożarnej oraz Straż Miejska Wrocławia.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Komendant Miejski Policji we Wrocławiu insp. Jacek Kaczmarek, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wrocławia oraz przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Rady Miejskiej Wrocławia, Rady Osiedla Borek, a także przedstawiciele Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk, którzy odebrali z rąk kapituły „CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA”.

Oprócz wręczenia certyfikatu, podczas uroczystości przedstawiono również założenia programu „Certyfikat Bezpieczeństwa” oraz zaprezentowano film poświęcony tej problematyce.

Certyfikat przyznawany jest przez Zespół Certyfikujący składający się z przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Urzędu Miasta Wrocławia. Przyznawany jest on na okres dwóch lat. Certyfikat wpisuje się do rejestru prowadzonego przez Zespół Certyfikujący, a informacja o obiekcie, którego on dotyczy, umieszczona zostanie na stronie internetowej UM Wrocławia, Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Straży Miejskiej Wrocławia.

Kierownictwo Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk zainicjowało szereg przedsięwzięć i przeprowadziło wiele inwestycji mających na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców budynków wybudowanych pod koniec lat 60 – tych. Wśród przykładów wdrożonych tam rozwiązań można wymienić m.in. zapory (szlabany) sterowane odpowiednim kodem wbijanym na klawiaturze sterownika lub z mieszkania lokatorów. Ponadto zainstalowano system, który otwiera zapory za pośrednictwem sygnału dźwiękowego. System ten dostosowano do potrzeb służb interwencyjno – ratunkowych, dostosowując parametry sterownika do częstotliwości dźwięku sygnałów radiowozów policyjnych, karetek pogotowia i wozów strażackich.

Kolejne rozwiązania, to bramy wejściowe do budynków, które zostały przeszklone, dając  osobie wchodzącej i wychodzącej możliwość widzenia tego, co dzieje się po drugiej stronie. Drzwi wyposażone zostały też w samozamykacze oraz instalację bramofonową. Wprowadzono oświetlenie wewnętrzne budynków (klatki schodowe) sterowane czujnikami ruchu. W newralgicznych częściach ciągów komunikacyjnych zainstalowano monitoring wizyjny oraz włączniki oddymiania. Na zewnątrz budynków zainstalowano dodatkowe oświetlenie.

Przestrzeń publiczna wokół nieruchomości jest systematycznie kształtowana. Drzewa i krzewy, które wcześniej zostały posadzone w sposób chaotyczny i nadmiernie się rozrosły, skutecznie uniemożliwiając obserwację terenu przy budynkach, obecnie są przycinane i kształtowane w taki sposób, aby nie zakłócały pola widzenia. Prowadzone działania dążą do tego, aby zieleń rosnąca wokół budynków była funkcjonalna, a jednocześnie by nie tworzyła „skutecznej” osłony dla potencjalnego sprawcy przestępstwa.

Certyfikowane budynki spełniają wymagania ochrony przeciwpożarowej. Zapewniono w nich prawidłowe warunki ewakuacji. Instalacje użytkowe w budynku są na bieżąco poddawane kontroli. Zapewniono również elementy potrzebne do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych prowadzonych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej, w tym drogi pożarowe do budynków, przeciwpożarowe wyłączniki prądu czy też oznakowanie lokalizacji najbliższych hydrantów zewnętrznych.
 
Wprowadzono też „Kartę Budynku”, która również przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców opisanych w niej obiektów. Zawarte w karcie przez zarządców informacje pomogą przyspieszyć czas reakcji w przypadku awarii, zdarzeń oraz sytuacji niebezpiecznych. Mieszkańcy dzwoniący np. do dyspozytora miejskiego otrzymają pełną informację o kontakcie do odpowiednich służb w przypadku np. braku prądu, awarii kanalizacji czy też przeciekającego dachu. Jednak główną zaletą karty jest możliwość pomocy służbom – policji, straży pożarnej i pogotowiu ratunkowemu, w prowadzonych przez nich działaniach na terenie objętego kartą obiektu.
 
Przykładem mogą być np. kody do domofonów zapisane w karcie, które pozwolą udającym się na miejsce ratownikom, szczególnie w nocy, szybko dostać się na teren budynku. Ponadto ułatwią one kontakt z zarządcą i osobami odpowiedzialnymi za budynek.

To tylko niektóre przykłady działań zrealizowanych na terenie obiektów objętych certyfikatem, na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. O „CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA” ubiegać się mogą zarządcy i właściciele nieruchomości oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Wrocławia (kluby, puby, hotele itp.), w których obiektach stosuje się rozwiązania podnoszące poziom bezpieczeństwa, np. posiadają odpowiednie systemy zabezpieczeń, w tym m.in. systemy zabezpieczenia przedmiotów wartościowych i pieniędzy, zabezpieczone są przez dozór fizyczny bądź elektroniczny, posiadają aktualne ubezpieczenie, spełniają warunki bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego.W okresie ważności Certyfikatu, Zespół Certyfikujący zastrzega sobie prawo przeprowadzania audytów obiektu.

(KWP we Wrocławiu / mw)


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 25.03 MB)


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 26.78 MB)

Powrót na górę strony