Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ekologiczne policyjne budynki

Data publikacji 19.01.2015

O prawie 34 procent w skali roku zmniejszono emisję dwutlenku węgla, który wydzielał się przy produkcji ciepła potrzebnego do ogrzania budynków Szkoły Policji w Słupsku. To jeden z kilku wymiernych efektów zakończonego właśnie procesu termomodernizacji sześciu obiektów. Większość pieniędzy na ten cel pochodziła z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zmniejszenie o ponad jedną trzecią rocznej emisji dwutlenku węgla (CO₂), to tylko jeden z pozytywnych efektów działań ekologicznych. Dwutlenek węgla  wydzielał się podczas produkcji ciepła, potrzebnego do ogrzania budynków, w których przeprowadzono termomodernizację. Pracami zostały objęte następujące budynki:

 - Akademik „B”;
- Klub Słuchacza;
- Budynek sztabowy, siedziba Komendanta Szkoły;
- Budynki warsztatów rzemieślniczych i magazynu z przyległymi garażami;
- Siedziba sekcji transportu, łącznie z kompleksem garaży;
- Budynek przy ul. Krakusa 1, przyszła siedziba służb logistycznych.

Dzięki wykonaniu prac rocznie zmniejszy się aż o 4.057 GJ (giga dżuli) zapotrzebowanie na energię cieplną, a także elektryczną w tych obiektach. Zmniejszenie „energochłonności” tych obiektów przełoży się wprost na zmniejszenie ilości spalonych paliw w ciepłowniach. Dzięki przeprowadzonym wyliczeniom całkowity efekt ekologiczny to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających przy spalaniu paliw aż o 60 procent rocznie.

W trakcie prac termo-modernizacyjnych sześciu budynków na terenie słupskiej Szkoły Policji wykorzystano najnowsze technologie dostępne na rynku ekologicznych materiałów i technologii, spełniających normy Unii Europejskiej. Łączna wartość projektu, w ramach którego zrealizowano te prace wyniosła 3.886.218 złotych, z czego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał dofinansowanie w wysokości 3.233.894 złotych.

(SP w Słupsku / ap)

Powrót na górę strony