Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP w Poznaniu: odprawa roczna z udziałem Komendanta Głównego Policji

Data publikacji 19.01.2015

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyła się odprawa roczna. Uczestniczył w niej gen. insp. Marek Działoszyński - Komendant Główny Policji. Omówiono stan bezpieczeństwa na terenie Wielkopolski w 2014 roku oraz efekty pracy wielkopolskich policjantów. Zostały omówione także plany na 2015 rok.

W Poznaniu odbyła się odprawa służbowa podsumowująca roczną pracę wielkopolskich policjantów. W odprawie wziął udział Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski wraz z zastępcami, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, prokuratorzy apelacyjni i okręgowy w Poznaniu, kadra kierownicza komend miejskich i powiatowych, komendanci komisariatów, a także naczelnicy wydziałów KWP w Poznaniu.

Odprawę roczną rozpoczął insp. Rafał Batkowski, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, który ocenił skuteczność działań Policji na terenie Wielkopolski w 2014 roku. Poinformował, że policjanci odnotowali mniej przestępstw we wszystkich kategoriach przy wysokiej wykrywalności ogólnej. Mniej było także wypadków na wielkopolskich drogach i ich ofiar. Podkreślił rolę służby patrolowej w ograniczaniu przestępstw, ich szybką reakcję na zgłoszenia i działania profilaktyczne realizowane w regionie. Insp. Batkowski omówił także efekty debat społecznych przeprowadzonych w całej Wielkopolsce. Przedstawił także najważniejsze przedsięwzięcia do zrealizowania w 2015 roku. Podczas kolejnych wystąpień zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu zaprezentowali szczegółowe informacje z zakresu działań służby kryminalnej, prewencyjnej oraz logistyki.

Szczególnym momentem spotkania było podziękowanie złożone przez gen. insp. Marka Działoszyńskiego i insp. Rafała Batkowskiego Sławomirowi Twardowskiemu, który zakończył swoją kadencję na stanowisku Prokuratora Apelacyjnego w Poznaniu.

Komendant Główny Policji, podsumowując odprawę, dobrze ocenił efekty służby wielkopolskich policjantów. Zwrócił także uwagę na wysoką społeczną ocenę pracy policjantów wynikającą z różnych badań społecznych. W swoim wystąpieniu nakreślił szereg zadań do zrealizowania w 2015 roku. Wśród nich wymienił konieczność dalszego ograniczania liczby przestępstw i wysoką skuteczność w ich wykrywaniu. Zwrócił uwagę na zadania stojące przed policjantami zajmującymi się zwalczaniem handlu ludźmi, cyberprzestępczości i innych rodzajów zagrożeń.  Mówił o poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, oraz o doskonaleniu zawodowym i szkoleniu zwłaszcza w perspektywie nadchodzących zmian w procedurze karnej. Na zakończenie szef polskiej Policji podziękował wszystkim policjantom za dobrą służbę i dbałość o bezpieczeństwo  mieszkańców Wielkopolski.

(KWP w Poznaniu / mg)

Powrót na górę strony
Polska Policja