Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie 2014 roku w lubelskim garnizonie Policji

Data publikacji 20.01.2015

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę policjantów lubelskiego garnizonu w 2014 roku. Duży spadek liczby przestępstw, w tym kryminalnych, coraz więcej ujawnianych przestępstw gospodarczych i korupcyjnych oraz wysoka wykrywalność sprawców to najistotniejsze dane podsumowujące miniony rok w garnizonie lubelskim. Podczas narady Lubelski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz Działo podkreślał, że prezentowane efekty pracy i stanu bezpieczeństwa to zasługa pełnego zaangażowania policjantów i pracowników Policji.

Dzisiaj odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę policjantów lubelskiego garnizonu Policji w 2014 roku. W naradzie uczestniczyli Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś, Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk, Jerzy Ostrowski Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin, komendanci miejscy i powiatowi, komendanci komisariatów oraz kadra kierownicza KWP.

Duży spadek liczby przestępstw, w tym kryminalnych, coraz więcej ujawnianych przestępstw gospodarczych oraz wysoka wykrywalność sprawców - to najistotniejsze dane podsumowujące miniony rok w garnizonie lubelskim.

W 2014 roku liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych wyniosła 37.410 tj. o 6919 mniej niż w roku 2013. Wzrosła także wykrywalność ogółu przestępstw, która w minionym roku wyniosła 72,3%. Wskaźnik ten plasuje garnizon lubelski powyżej średniej krajowej, która wynosi 66,7%. Zdecydowanie spadła liczba przestępstw kryminalnych - z 28.713 w 2013 roku do 24.301 w 2014r, czyli o 4412. Liczba przestępstw gospodarczych wzrosła z 4557 w 2013 do 6070 w roku minionym, czyli o 1513.

Spadki odnotowano w grupie przestępstw uważanych powszechnie za szczególnie uciążliwe dla obywatela. Jest to grupa 7 wybranych rodzajów przestępstw (uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy i kradzież samochodu, kradzież z włamaniem i uszkodzenie rzeczy). Spadki dotyczą każdego rodzaju z wyżej wymienionych naruszeń prawa.

 

 
Przestępstwa

stwierdzone 2014

Przestępstwa stwierdzone 2013
Wykrywalność przestępstw w 2014
Wykrywalność przestępstw w 2013
Rozbój 509 603 81,1 % 75,6 %
Bójka 438 476 86,2 % 81,9 %
Kradzież z włamaniem 4031 4862 39,3 % 31,4 %
Kradzież 5116 7173 36,8 % 35,0 %
Kradzież pojazdu 145 187 43,1 % 33,5 %
Uszczerbek na zdrowiu 593 671 90,9 % 89,9 %
Uszkodzenie rzeczy 1614 2198 40,0 % 40,2 %


Zmniejszeniu uległa także liczba innych przestępstw przeciwko życiu. W 2014 odnotowano 28 zabójstw tj. o 18 mniej niż 2013. Wykrywalność w tej kategorii przestępstw wynosi 96,6%.

Intensyfikacja walki z przestępczością narkotykową w 2014 przyniosła zwiększenie liczby zabezpieczonych narkotyków. Policjanci garnizonu lubelskiego zabezpieczyli ponad 221 kg środków odurzających, podczas gdy rok wcześniej było to nieco ponad 61 kg. Zlikwidowano 148 plantacji konopi indyjskich.

Z kolei w trakcie prowadzonych postępowań zabezpieczone zostało mienie o wartości blisko 14 mln złotych.

W minionym roku na terenie województwa lubelskiego policjanci przeprowadzili 206 035 interwencji. Średnio policyjne działania podejmowane były co 2 minuty 33 sekundy.

Zdecydowanie poprawiło się bezpieczeństwo na drogach. Porównując ze sobą statystyki drogowe z 2014 roku do 2013, zdecydowanie widać tendencję spadkową biorąc pod uwagę liczbę wypadków, osób rannych i ofiar śmiertelnych. W 2014 roku na drogach Lubelszczyzny doszło do 1407 wypadków, w roku 2013 do 1497. W 2014 r. liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 195 osób, co oznacza, że na terenie województwa lubelskiego zginęło o 55 osób mniej niż w roku 2013. Spadła również liczba osób rannych, w 2014 wyniosła ona 1666 osób czyli o 130 osób mniej niż w 2013 roku. Funkcjonariusze ruchu drogowego przeprowadzili w minionym roku 648 772 badania wobec kierujących na zawartość alkoholu tj. 280327 więcej niż w 2013 roku.

Część odprawy poświęcono także podsumowaniu pracy pionu logistycznego. W minionym roku ukończono i oddano do użytku III KP w Lublinie. Rozpoczęto pracę przy budowie nowej komendy powiatowej Policji w Rykach. Przeprowadzono termomodernizację wielu obiektów. W 2014 roku Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała 110 pojazdów służbowych.

Lubelski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz Działo podkreślił, że miniony rok był to czas dobrej pracy policjantów. 2015 rok to kolejne wyzwania dla funkcjonariuszy. "Będziemy koncentrować się na ujawnianiu i zwalczaniu przestępczości akcyzowej, narkotykowej, wzroście wykrywalności przestępstw oraz na poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym."

Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk podkreślał, że na osiągnięte przez policjantów garnizonu lubelskiego wyniki patrzy przez pryzmat mieszkańca województwa. Dziękował za dobrą służbę, na rzecz bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Lubelszczyzny.

Również nadinsp. Wojciech Olbryś, Zastępca Komendanta Głównego Policji podkreślał dobre wyniki osiągnięte przez policjantów. Omawiając pracę lubelskiego garnizonu zwrócił także uwagę na ostatnie badania opinii społecznej. Wg CBOS 70 % respondentów uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie. Dodatkowo 90% twierdzi, że bezpiecznie jest w miejscu ich zamieszkania. Jest to najwyższy wskaźnik w ostatnim dwudziestoleciu. 72,4 % Polaków dobrze ocenia pracę policjantów w miejscu zamieszkania (Polskie Badanie Przestępczości), podczas gdy wg. badań EUROSTATU opublikowanych w zeszłym roku, tylko 6,4 % Polaków obawia się przemocy, przestępczości lub wandalizmu. Stawia to Polskę, wspólnie z Litwą, na drugim miejscu wśród najbezpieczniejszych państw UE.

R.L.R.

Podczas odprawy zaprezentowana została także II część filmu profilaktycznego zrealizowanego przez Zespół Komunikacji Społecznej i WRD KWP dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Film pt. ”Śmierć czai się na drodze” adresowany jest do osób, które ukończyły 18 rok życia, zawiera drastyczne sceny z wypadków, do których doszło w ostatnim czasie na Lubelszczyźnie. Może właśnie taka forma przekazu przemówi do wyobraźni młodych kierowców, którzy zaczną szanować drogę i innych jej użytkowników z należytą pokorą i rozwagą.

(KWP w Lublinie / mw)


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 23.02 MB)

Powrót na górę strony