Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna garnizonu śląskiego

Data publikacji 21.01.2015

Komendanci jednostek miejskich i powiatowych Poolicji województwa śląskiego, naczelnicy wydziałów KWP w Katowicach oraz związkowcy spotkali się w Szkole Policji w Katowicach. Szef śląskiej Policji - nadinsp. Krzysztof Jarosz, wraz ze swoimi zastępcami, podsumował ubiegły rok i wskazał zadania do realizacji w roku 2015. W odprawie wzięli udział nadinsp. Mirosław Schossler Zastępca Komendanta Głównego Policji, przedstawiciele władz wojewódzkich oraz zaproszeni goście.

W Szkole Policji w Katowicach odbyła się odprawa roczna śląskiego garnizonu Policji. Poprowadzili ją komendanci wojewódzcy, a udział w niej wziął Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler oraz szefowie wszystkich komend miejskich i powiatowych województwa, naczelnicy wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, dowódcy oddziałów prewencji i pododdziału antyterrorystycznego, Komendant Szkoły Policji w Katowicach oraz przewodniczący związków zawodowych policjantów i pracowników Policji oraz policyjni kapelani. Na odprawę przybyli także goście - przedstawiciele wojewódzkich władz rządowych i samorządowych: Wicewojewoda Śląski i Wicemarszałek Województwa Śląskiego, a także przedstawiciele prokuratur i instytucji współpracujących z Policją.

Odprawę otworzył i przybyłych przywitał Śląski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Jarosz. Następnie wyniki pracy śląskiej Policji w poszczególnych pionach omówili jego zastępcy - insp. Roman Rabsztyn - nadzorujący prewencję, mł.insp. Zbigniew Klimus - odpowiedzialny za pion kryminalny oraz mł.insp. Piotr Kucia - w zakresie służby wspomagającej. Na końcu do zebranych zwrócił się Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler. Podziękował on śląskim policjantom za dotychczasową pracę, nakreślił też priorytety stojące przed Policją w bieżącym roku.

Odprawa była też okazją do uroczystego wręczenia mł.insp. Jerzemu Stopie Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach rozkazu mianowania na stopień inspektora Policji. Nastąpiło to w dniu jego odejścia na zasłużoną emeryturę.

Puchary i dyplomy z rąk Generałów otrzymali także szefowie jednostek Policji garnizonu śląskiego, których policjanci zajęli najwyższe lokaty w zmaganiach sportowych, nie tylko na arenach krajowych.

(KWP w Katowicach / mw)

Powrót na górę strony