Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Miniony rok w pracy podlaskich policjantów

Data publikacji 21.01.2015

Podlascy policjanci podsumowali miniony rok pracy. Mniej przestępstw, mniej wypadków drogowych i ich ofiar oraz wysokie oceny społeczne pracy Policji, a także wyższy poziom bezpieczeństwa mieszkańców województwa - to główne spostrzeżenia płynące z analizy minionych 12 miesięcy.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odbyła się coroczna odprawa, podsumowująca wyniki pracy podlaskiej Policji za rok 2014. W spotkaniu uczestniczył nadinspektor Krzysztof Gajewski I Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz kadra kierownicza podlaskiego garnizonu Policji. Wśród zaproszonych gości obecni byli Wojewoda Podlaski Andrzej Meyer, Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Bogusław Dobrowolski oraz Prokurator Apelacyjny w Białymstoku Andrzej Tańcula.

Naradę roczną rozpoczął Podlaski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Sławomir Mierzwa, który ocenił efektywność działań Policji podlaskiego garnizonu w 2014 roku oraz przedstawił priorytety i zadania, jakie stoją przed nią w 2015 roku. W dalszej części spotkania, podsumowania działania poszczególnych pionów: prewencji, kryminalnego i logistyki dokonali nadzorujący ich działalność Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Bezpieczniej na podlaskich drogach

W analizowanym okresie odnotowano również istotny spadek liczby wypadków drogowych. W 2014  roku odnotowano 691 wypadków drogowych tj. o 46 mniej niż rok wcześniej. Mniej było także osób rannych i zabitych. W tych wypadkach rannych zostało 790 osób (875 – w 2013 r.), a 126 zginęło (135 – w 2013 r.)

W ramach tych działań i w toku codziennej służby, funkcjonariusze pionu ruchu drogowego poddali badaniom na zawartość w organizmie alkoholu blisko 400 tysięcy uczestników ruchu (o około 46 tys. więcej niż w 2013 r.). W wyniku podjętych przez podlaskich policjantów działań w ciągu 12 m-cy ubiegłego roku na drogach naszego województwa zatrzymanych zostało 4.187 osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu – i było to, (mimo znacznie częstszych kontroli) o 1.353 mniej niż w 2013 r., kiedy to policjanci zatrzymali 5.540 nietrzeźwych kierowców.

W 2014 r. nietrzeźwi uczestnicy ruchu spowodowali 77 wypadków (2013 r. – 105), w których 24 osoby zginęły (w 2013 r. – 25), a 87 zostało rannych (w 2013 r. – 118).

W 2014 roku najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych były:
•    prędkość nadmierna lub niedostosowana do warunków ruchu: 154 wypadki (22,4 % ogółu),
•    nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu: 127 wypadków (18,4 % ogółu),
•    nieprawidłowe zachowania kierujących wobec pieszych: 89 wypadki (12,9 % ogółu),
•    nieprawidłowe manewry (cofanie, omijanie, wymijanie itp.): 65 wypadków (9,4 % ogółu),
•    nieprawidłowe wyprzedzanie: 53 wypadki (7,7 % ogółu).

Mniej przestępstw

Już kolejny raz podlascy policjanci odnotowali istotny spadek ogólnej ilości popełnionych przestępstw. W 2014 roku wszczętych zostało mniej postępowań o przestępstwa. Ogółem na terenie województwa Policja wszczęła 19.436 postępowań, tj. o 2.616 mniej niż rok wcześniej. W kategorii przestępczości kryminalnej w ubiegłym roku policjanci wszczęli 12.967, o 608 mniej niż w 2013 roku, zaś w kategorii 7 najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw (bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież mienia, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, uszczerbek na zdrowiu i uszkodzenie rzeczy) liczba postępowań zmalała o 1.120 do poziomu 7.206 spraw.

W 2014 r. w stosunku do roku poprzedniego odnotowano mniej postępowań o:
•    Zabójstwa 15 – mniej o 5,
•    Przestępstwa rozbójnicze 339 – mniej o 34,
•    Kradzież z włamaniem 1.894 – mniej o 258,
•    Kradzież 2.976 – mniej o 694,
•    Uszkodzenie mienia 1.185 – mniej o 185.

Przestępczość narkotykowa i gospodarcza

Intensyfikacja walki podlaskich policjantów z przestępczością narkotykową w 2014 r. przyczyniła się do lepszego rozpoznania tego środowiska przestępczego, jak również do wszczęcia 640 postępowań w sprawach o przestępstwa narkotykowe, tj. o 50 więcej niż w roku 2013. Zwiększyła się również ilość zabezpieczonych środków odurzających. W kategorii przestępczości gospodarczej, pozyskane przez policjantów informacje zaowocowały wszczęciem 2.401 postępowań, o 131 więcej niż w 2013 r.

Policjanci byli szybciej na miejscu zdarzenia

W 2014 r. podlascy policjanci przeprowadzili 134.851 interwencji, gdzie osiągnięto dalsze skrócenie średniego czasu reakcji. W obszarze miejskim wynosił on 6 min. i 46 sek., a w terenie pozamiejskim 14 min. i 31 sek. (w 2013 r. odpowiednio 7 min. 20 sek. oraz 15 min. 17 sek.). W tym okresie na terenie naszego województwa policjanci wykonali 148.134 służby patrolowe. To właśnie skierowanie jak największej liczby policjantów do służby „na ulicy” w połączeniu z dążeniem do jak najkrótszego czasu rekcji na zdarzenie stanowią jeden z priorytetów działania Policji. Skuteczne połączenie tych dwóch czynników w istotny sposób wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli, a zarazem pozwala na skuteczniejsze zatrzymywanie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz szybsze dotarcie do potrzebujących pomocy.

Mieszkańcy czują się bezpieczniej

Badania opinii społecznej CBOS pokazują, że 70 % respondentów uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie. Dodatkowo 90 % twierdzi, że bezpiecznie jest w miejscu ich zamieszkania. Jest to najwyższy wskaźnik w ostatnim dwudziestoleciu. 72,4 % Polaków (i aż 75 % Podlasian) dobrze ocenia pracę policjantów w miejscu zamieszkania (Polskie Badanie Przestępczości), podczas gdy według badań EUROSTATU opublikowanych w zeszłym roku, tylko 6,4 % Polaków obawia się przemocy, przestępczości lub wandalizmu. Stawia to Polskę, wspólnie z Litwą, na drugim miejscu wśród najbezpieczniejszych państw UE.

Analiza danych oraz oceny społecznej wskazuje na pozytywne efekty zaangażowania w codziennej służbie pracowników i funkcjonariuszy podlaskiej Policji, którzy w dalszym ciągu konsekwentnie będą podejmowali kolejne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa.

(KWP w Białymstoku / ap)

Powrót na górę strony