Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzwon z 1672 roku odnaleziony w stodole

Data publikacji 22.01.2015

Podczas realizacji programu „Rejestracja zabytków sakralnych w powiecie polickim” prowadzonym przez Wydział Prewencji KWP w Szczecinie, w końcu 2014 roku, stwierdzono brak 27 zabytków ruchomych. Jednym z poszukiwanych zabytków był dzwon z 1672 roku z kościoła w Kołbaskowie. Zabytek wpisany był w rejestr zabytków już w 1958 roku.

Barokowy dzwon ufundowany został w 1672 roku przez namiestnika króla szwedzkiego Heinricha Celestyna von Sternbach z Kamieńca. 400-kilowy dzwon odlał ze spiży znany szczeciński ludwisarz Lorentz Kökeritz. Dzwon z Kołbaskowa odnotowany był w kościele podczas inwentaryzacji przeprowadzonej w 1901 roku. Posiadał 6-ramienną koronę, ozdobiony był bogatą ornamentyką i inskrypcjami o fundatorach.

W 1956 roku dzwon zdjęto z wieży, gdyż posiadał pęknięcie uniemożliwiające jego dalsze używanie bez szkody dla zabytku. Dwa lata później objęto go ochroną konserwatorską. Zabytkowy dzwon na pewno był w kościele w 1987 roku. Natomiast jego brak Wojewódzki Konserwator Zabytków stwierdził już w 2003 roku. W styczniu 2015 roku policjant zajmujący się ochrona dziedzictwa narodowego w KWP w Szczecinie otrzymał informację o tym, że poszukiwany dzwon znajduje się na terenie gospodarstwa rolnego w powiecie pyrzyckim.

Po przeanalizowaniu informacji i ustaleniu szczegółów policjanci odnaleźli zabytkowy dzwon w oborze na terenie wsi pod Pyrzycami. Właściciel posesji wyjaśnił że na początku lat 90-tych XX wieku ksiądz z Kołbaskowa miał kolegę w tejże wsi, a ponieważ miał zostać odbudowywany kościół we wsi, ksiądz podarował mu dzwon. Kościoła jednak do tej pory nie odbudowano, a dzwon z 1672 roku oddany mieszkańcowi na przechowanie tkwił wciąż w stodole.

400-kilowy dzwon decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie został przetransportowany do kościoła pw. Świętej Trójcy w Kołbaskowie, skąd zaginął 20 lat temu.

(KWP w Szczecinie / ap)

Film Dzwon z 1672 roku odnaleziony w stodole

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Dzwon z 1672 roku odnaleziony w stodole (format flv - rozmiar 15.79 MB)

Powrót na górę strony