Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dolnośląscy policjanci podsumowali 2014 rok

Data publikacji 23.01.2015

W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się odprawa roczna, w której udział wziął także Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler. Rok 2014 to dla mieszkańców województwa dolnośląskiego znacznie mniej przestępstw, w tym przestępstw szczególnie społecznie uciążliwych, a dla policjantów z regionu to codzienna, ciężka praca, której efektem jest dalsze ograniczanie przestępczości. Miniony rok to także wzrost aktywności m.in. w ujawnianiu przestępstw narkotykowych, gospodarczych, korupcyjnych i ich sprawców, a także kontynuacja działań dolnośląskiej Policji w zakresie realizacji projektów i wykorzystywania środków unijnych.

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się odprawa służbowa, która była okazją do podsumowania stanu bezpieczeństwa na terenie Dolnego Śląska oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji na rzecz bezpieczeństwa. Oprócz kierownictwa dolnośląskiej Policji, komendantów miejskich i powiatowych, naczelników komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej we Wrocławiu, w spotkaniu udział wzięli także Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska, Dyrektor Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa UMWD Agnieszka Sokołowska oraz Zastępca Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu Wiesław Bilski.

Podczas spotkania Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu - nadinsp. Wojciech Ołdyński podsumował działania dolnośląskiej Policji w 2014 roku. Pracę i wyniki osiągnięte w ubiegłym roku przez poszczególne piony  garnizonu dolnośląskiego przedstawili nadzorujący je zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu: insp. Zygmunt Skwierawski – pion kryminalny, insp. Artur Falkowski – pion prewencji oraz odpowiedzialny za pion logistyki insp. Tomasz Miłkowski.

Zastępca Komendanta Głównego Policji i Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu podziękowali funkcjonariuszom i pracownikom dolnośląskiej Policji za aktywność i wkład wniesiony w uzyskane w ubiegłym roku dobre efekty pracy. Wskazali też na wysoką ocenę społeczną ich służby. Za dobrą współpracę podziękowali również zaproszeni goście reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Prokuraturę Apelacyjną we Wrocławiu.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler podkreślił ważną rolę dolnośląskiej Policji w budowaniu bezpieczeństwa na terenie naszego kraju. Jednocześnie, patrząc w przyszłość, wskazał priorytety działań, jakie stawia przed sobą Policja na rok bieżący, czyli m.in. współpraca z mieszkańcami, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, walka z przestępczością narkotykową, handlem ludźmi, walka z cyberprzestępczością oraz działania związane z poszukiwaniem zaginionych i zabezpieczeniem imprez masowych.

W 2014 roku dolnośląscy policjanci wyjaśnili wiele poważnych przestępstw i trudnych spraw.Ustalono i zatrzymano m.in. sprawcę brutalnego zabójstwa młodej kobiety na terenie powiatu średzkiego. Nad wyjaśnieniem tej sprawy od chwili ujawnienia zwłok nieprzerwanie pracowali policjanci ze specjalnej grupy powołanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, w skład której wchodzili funkcjonariusze pionu operacyjnego i dochodzeniowo-śledczego komendy wojewódzkiej oraz policjanci z komendy powiatowej w Środzie Śląskiej. Wykorzystując cały warsztat pracy operacyjnej i procesowej, policjanci zebrali materiał, który dał podstawę do typowania, a następnie zatrzymania mężczyzny podejrzanego o zabójstwo. Decyzją sądu, podejrzany został tymczasowo aresztowany.

Policjanci rozbili też zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem i handlem narkotykami na dużą skalę. W sprawie tej zatrzymano ponad 20 osób, z czego 15 zostało tymczasowo aresztowanych. Grupa miała na swoim koncie m.in. wprowadzenie do obrotu nie mniej niż 1000 kg różnego rodzaju narkotyków o wartości około 20 milionów złotych. W działaniach, które doprowadziły do rozbicia grupy funkcjonującej na Dolnym Śląsku brali udział funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu współpracujący z Biurem Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz Samodzielnymi Pododdziałami Antyterrorystycznymi z kilku komend wojewódzkich w kraju. Policjanci z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej i z Wołowa, w wyniku prowadzonych działań operacyjnych, rozpracowali też inną grupę przestępczą zajmującą się także obrotem środkami odurzającymi w znacznych ilościach. W sprawie zatrzymano 7 osób. Przechwycono amfetaminę, marihuanę i haszysz. Grupa mogła na przestrzeni ostatnich lat wprowadzić do obrotu nawet kilka kilogramów środków odurzających.

Policjanci ze specjalnej dolnośląsko-saksońskiej grupy NYSA rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami pojazdów. Zabezpieczono ciągniki rolnicze, luksusowe samochody osobowe i części oraz wysokiej klasy rowery o łącznej wartości kilku milionów złotych. W sprawie tej zatrzymano blisko 30 osób. W wyniku prowadzonych działań policjanci rozpracowali też zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się czerpaniem korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji. Zatrzymano w tej sprawie 6 osób. Zlikwidowano 3 agencje towarzyskie oraz zabezpieczono pieniądze, amunicję, narkotyki, a także sprzęt do zagłuszania sygnału radiowego. Funkcjonariusze odzyskali również dwa luksusowe pojazdy o wartości 300 tys. złotych.

Jedną z licznych realizacji przeprowadzonych przez dolnośląskich policjantów było także rozpracowanie międzynarodowej grupy przestępczej, zajmującej się kradzieżą pieniędzy z rachunków bankowych przy użyciu wyłudzonych terminali płatniczych i sfałszowanych kart. Tylko przy wykorzystaniu jednego z terminali, sprawcy wykonali szereg transakcji pieniężnych o wartości nie mniejszej niż 100 tys. złotych. W sprawie tej zatrzymano trzy osoby, wrocławianina, obywatela Rumunii i obywatela Ukrainy, którzy usłyszeli już zarzuty.

W 2014 roku na terenie województwa dolnośląskiego odnotowano spadek przestępczości ogółem o ponad 11%, w tym przestępstw społecznie uciążliwych o blisko 12%. Odnotowano m.in. mniej zabójstw, rozbojów i wymuszeń rozbójniczych, bójek i pobić, włamań, kradzieży w tym kradzieży samochodów i uszkodzeń mienia.

· Zabójstwa – spadek o ponad 23%
· Rozboje i wymuszenia rozbójnicze – spadek o blisko 15%
· Bójki i pobicia – spadek o blisko 18%
· Włamania – spadek o ponad 6%
· Kradzieże – spadek o 13%
· Kradzieże samochodów – spadek o blisko 11%
· Uszkodzenie mienia – spadek o 16%

2014 rok, to także wzrost efektywności działań dolnośląskiej Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową. Funkcjonariusze ujawnili o ponad 15% więcej tego typu przestępstw, zatrzymując ich sprawców. W wyniku przeprowadzonych realizacji zabezpieczono łącznie m.in. blisko 131 kilogramów marihuany oraz ponad 12 kilogramów amfetaminy. Wśród przechwyconych środków odurzających były też m.in. metamfetamina, kokaina, heroina czy tabletki ekstazy. Zlikwidowano również 138 upraw konopi indyjskich, zabezpieczając łącznie ponad 10,5 tys. krzewów. Funkcjonariusze zabezpieczyli też blisko 6 tys. sztuk dopalaczy.

Odnotowano także wzrost aktywności funkcjonariuszy w ujawnianiu przestępstw gospodarczych i korupcyjnych. W 2014 roku, w związku z prowadzonymi postępowaniami, dolnośląscy policjanci zabezpieczyli środki finansowe i mienie należące do przestępców o wartości blisko 46 milionów złotych i jest to wzrost zabezpieczonego mienia o ponad 150%. W minionym roku policjanci zabezpieczali też łącznie więcej, bo aż 656 imprez masowych i 211 wystąpień społecznych. W roku 2014 i na przełomie 2014/2015 utworzono również w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu specjalistyczne Wydziały dw. z Przestępczością Narkotykową i dw. z Cyberprzestępczością. Ubiegły rok, to również znaczny wzrost wszczętych przez Policję procedur „Niebieska Karta”, których sporządzono ponad 4,2 tys. W kwestii bezpieczeństwa na dolnośląskich drogach, należy zauważyć, że w minionym roku na terenie województwa odnotowano o blisko 33% ilość przestępstw drogowych. W związku z prowadzonymi działaniami, policjanci ujawnili i zatrzymali blisko 6 tys. nietrzeźwych kierujących.

Rok 2014 to także sukcesy sportowe dolnośląskich policjantów. Przykładem może być m.in. podinsp. Wojciech Żmija z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, który w minionym roku wielokrotnie stawał na podium w krajowych i międzynarodowych zawodach w Karate Kyokushin. Zdobył on m.in. złoty medal na XXXIII Mistrzostwach Makroregionu Dolnośląskiego, tytuł najlepszego zawodnika turnieju i najszybszy nokaut podczas udziału w Mistrzostwach Czech, zwyciężył w Mistrzostwach Niemiec oraz IV Międzynarodowym Turnieju Karate – „IKO Galizia CUP” w Leżajsku, został Mistrzem Polski Seniorów w kategorii Open oraz Wicemistrzem Europy w tej samej kategorii. Inny funkcjonariusz, nadkom. Zbigniew Prych z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy zdobył natomiast Złoty Medal dla najlepszego trenera Mistrzostwa Świata K-1, które odbyły się w Londynie. To właśnie reprezentacja narodowa w Kickboxingu pod jego kierownictwem zdobyła również w zawodach Pucharu Świata 24 złote, 18 srebrnych i 15 brązowych medali. Starsza Posterunkowa Agnieszka Burdelak z powiatu oławskiego zdobyła trzy medale - dwa złote i jeden srebrny, na II Zimowych Mistrzostwach Policji w Pływaniu, które odbyły się Lublinie. Funkcjonariuszka jest utytułowaną zawodniczką i wielokrotną mistrzynią służb mundurowych w tej dyscyplinie. Również Sierżant sztabowy Krzysztof Studziński funkcjonariusz Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na XXXVIII Mistrzostwach Polski w Kulturystyce i Fitness zdobył I miejsce w kategorii kulturystyka klasyczna do 180 centymetrów oraz I miejsce w kategorii Open.

Miniony rok, to także kontynuacja dużej aktywności dolnośląskiej Policji w zakresie realizacji projektów i wykorzystywania środków unijnych. W tym okresie Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu realizowała łącznie 11 projektów, z czego 7 zostało już zakończonych. Część projektów realizowano również wspólnie z policjantami z Saksonii i Czech. Wartość dofinansowania wymienionych projektów ze środków unijnych, to około 17,5 miliona złotych.
W ubiegłym roku do służby w garnizonie dolnośląskim przyjęto łącznie 310 nowych funkcjonariuszy i funkcjonariuszek i jest to większa ilość niż liczba funkcjonariuszy, którzy odeszli ze służby.

(KWP we Wrocławiu)

Powrót na górę strony
Polska Policja