Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kierownictwo warmińsko-mazurskiej Policji podsumowało bezpieczeństwo w regionie w 2014 roku

Data publikacji 26.01.2015

Kierownictwo warmińsko-mazurskiej Policji, w obecności nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego - I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, a także Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podsumowało pracę policjantów oraz stan bezpieczeństwa w regionie w 2014 roku.

Mniej przestępstw, więcej wykrytych spraw

W tym roku po raz kolejny odnotowujemy spadek liczby przestępstw – 31265 (ogółem o 1304 mniej), natomiast wzrosła wykrywalność ich sprawców, ogółem do prawie 70%, a w kategorii przestępstw kryminalnych do 59,5 % (wzrost o ponad 2%).

Zatrzymani za wysadzenie bankomatów

W kwietniu br. policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie zatrzymali 5. podejrzanych o wysadzenie dwóch bankomatów i kradzież pieniędzy. Efektem czynności kryminalnych było uderzenie policyjnych grup realizacyjnych w kilka miejsc na terenie Olsztyna. Sprawcy w wieku od 31 do 34 lat zaskakiwani byli na ulicy, w mieszkaniach. Wszyscy bez oporu poddali się działaniom policjantów. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Ps. Gąsior i badania antroposkopijne

Policjanci odnotowują skuteczność w poszukiwaniach osób zaginionych, jak i ściganych przez sądy, prokuratury.

Ostatnio funkcjonariusze ZPC KWP w Olsztynie zatrzymali Michała G. ps. Gąsior sprawcę napadu na pracownicę zakładów bukmacherskich w Elblągu i usiłowanie zabójstwa kobiety. Podejrzany ukrywał się w noclegowni dla bezdomnych we Wrocławiu.

Ważnym elementem w pracy policjantów kryminalnych w zatrzymaniu podejrzanego było sporządzenie w pracowni badań antroposkopijnych Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Olsztynie modyfikacji pod kątem aktualnego wyglądu wizerunku sprawcy brutalnego napadu.

Analizując całość informacji, oprócz danych dotyczących wyglądu sprawcy, ustalonych i przekazanych przez funkcjonariuszy, niezbędne było sporządzenie modyfikacji w oparciu o bezpośrednią relację zarówno pokrzywdzonej, jak i świadka mającego naoczny i długotrwały kontakt ze sprawcą. W tym celu, przeprowadzono rozmowę z tymi osobami pod kątem aktualnego wyglądu sprawcy, z uwzględnieniem cech na jakie należy zwrócić szczególną uwagę, a które uległy zmianie w ostatnim czasie.

Kontakt z pokrzywdzoną w tym przypadku był bardzo trudny ze względu na jej stan fizyczny i psychiczny, a pytania biegłych dodatkowo wywoływały emocje związane ze zdarzeniem.

W oparciu o wszystkie uzyskane dane sporządzono modyfikację wizerunku sprawcy pod kątem jego aktualnego wyglądu. W związku z tym, że niektóre dane podane przez pokrzywdzoną i świadka były sprzeczne ze sobą, a wynikały prawdopodobnie z różnych emocji towarzyszących kontaktom wymienionych ze sprawcą, wykonano dwa warianty aktualnego wyglądu sprawcy.

Jedno z pięciu takich laboratoriów w Polsce

Na przełomie listopada i grudnia 2013 roku Pracownia badań antroposkopijnych LK KWP w Olsztynie rozszerzyła zakres badań o identyfikację osób i zwłok na podstawie zapisów wizualnych.

Od początku 2014 roku LK KWP zrealizowało dwadzieścia (20) zleceń w tym zakresie.

Jednostkami zlecającymi i zainteresowanymi realizacją badań antroposkopijnych jest nie tylko Policja, ale także Straż Graniczna.

Badania z zakresu identyfikacji osób i zwłok na podstawie zapisów wizualnych realizowane są jedynie w pięciu policyjnych laboratoriach w Polsce, w tym w LK KWP w Olsztynie.

Zabezpieczyli prawie 40 kg narkotyków

W dalszym ciągu praca kryminalnych koncentruje się także na walce z grupami przestępczymi trudniącymi się obrotem narkotykami. W tym roku policjanci już odebrali przestępcom prawie 40 kg środków odurzających, w tym najwięcej marihuany, amfetaminy, ale także kokainę, haszysz i mefedron. Zlikwidowano także 100 plantacji nielegalnych konopi, zabezpieczono ponad 2500 roślin.

Walka z cyberprzestępczością

Najpierw, ze względu na wiedzę ekspercką policjantów, byliśmy jednym z pięciu ośrodków badania Internetu w Polsce. Natomiast od 1 października 2014 w KWP w Olsztynie rozpoczęła funkcjonowanie nowa komórka organizacyjna, tj. Sekcja dw. z Cyberprzestępczością.

Z uwagi na ciągły postęp cywilizacyjny, coraz szerszy i tańszy dostęp do Internetu, ze względu na powszechność stosowania przez społeczeństwo komputerów, tabletów, smartfonów należy założyć, że ilość przestępstw popełnianych w Internecie lub z wykorzystaniem Internetu będzie stale rosnąć. Usługodawcy oferują ciągle nowe usługi w Internecie, które bardzo intensywnie wkraczają do  życia prywatnego ludzi, jak i prowadzonych przez nich różnych form aktywności społecznej i gospodarczej. Specyfika  przestępstw popełnianych z wykorzystaniem Internetu i komputerów lub bezpośrednio w Internecie, ich technologiczne skomplikowanie oraz zwiększanie profesjonalizacji sprawców, determinuje powstanie wyspecjalizowanej, wykonującej czynności we wszystkich obszarach przestępczości, komórki organizacyjnej, która zajmować się będzie wyszukiwaniem i analizowaniem wszelkich informacji w cyberprzestrzeni, które mają związek z przestępstwami wszystkich kategorii.

W nowej komórce pełnią służbę policjanci posiadający doświadczenie w zakresie wykrywanie cyberprzestępstw, którzy są wykształconymi informatykami.

Mniej ofiar śmiertelnych, kolizji

Na Warmii i Mazurach liczba wypadków szacuje się na podobnym poziomie, 1619 w 2013 roku do 1632 w 2014 r., spadła natomiast liczba zabitych - 145 - o 8 mniej niż rok wcześniej, kolizji - 13891 - o 753 mniej niż 2013 roku).

Więcej badań trzeźwości, mniej pijanych za kierownicą

Po raz kolejny także wzrost liczby badań na zawartość alkoholu (na Warmii i Mazurach o ponad 29 %, do 440 100) przełożył się na spadek liczby zatrzymanych nietrzeźwych kierujących od 2012 r. – 6151, do 2014 r. – 5502.

Spadła także liczba wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców ze 140 w 2012r., do 116 w 2014.

Spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym = utrata prawa jazdy

W tym roku sądy na Warmii i Mazurach w ponad 150 przypadkach, kiedy kierowca zatrzymany przez policjantów spowodował zagrożenie w ruchu drogowym, wydały postanowienia o zatrzymaniu sprawcy wykroczenia prawa jazdy. Tym samym sądy w prawie 95% potwierdziły słuszność decyzji podjętej podczas kontroli drogowej przez policjantów.

Stop agresji na drogach i zespół pościgowy

W KWP w Olsztynie utworzona została skrzynka mailowa, na którą każdy, kto zarejestrował niebezpieczne zachowanie na drodze, może przesłać nagranie. Do tej pory internauci nadesłali blisko 80 zgłoszeń (nagrania, zdjęcia, uwagi dotyczące infrastruktury drogowej).

Kolejnym krokiem w działaniach poprawiających drogowe bezpieczeństwo w każdej KWP w Polsce było utworzenie Zespołu do Zwalczania Agresywnych Zachowań w Ruchu Drogowym. Zadaniem tych policjantów jest eliminowanie z ruchu drogowego kierujących, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych użytkowników ruchu (poważne wykroczenia drogowe, skutkujące stworzeniem niebezpieczeństwa dla innych użytkowników ruchu, przestępstwa drogowe, eliminowanie i niedopuszczanie do organizacji nielegalnych wyścigów samochodowych organizowanych w ruchu drogowym).

Bezpieczeństwo wakacyjne - uruchomienie patrolu na rzece Krutyni

Rzeka Krutynia uznawana za jeden z najpiękniejszych szlaków nizinnych w Europie rokrocznie gości tysiące turystów. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i gości wypoczywających w tym rejonie po raz pierwszy na rzece zaczął pracę policyjny patrol. Kontrolował on trzeźwość turystów, pilnował porządku, zwracając szczególną uwagę na ochronę środowiska. Patrol ten np. interweniował wobec nietrzeźwych rodziców, którzy pływali kajakiem z półrocznym niemowlęciem.

Zmniejszenie liczby utonięć

Ten rok minął także pod hasłem pracy na rzecz zmniejszenie liczby utonięć. Służby policyjnych wodniaków, wsparcie sezonowe policjantów z OPP KWP, eliminacja nietrzeźwych sterników, realizacja kampanii profilaktycznej w tym zakresie doprowadziły do poprawy bezpieczeństwa na wodach regionu. W porównaniu do ubiegłego roku, w tym utonęło prawie 20 osób mniej.

Edukacja społeczna – troska o jakość życia mieszkańców

W tym roku policjanci zrealizowali dwie mające ogólnopolski wydźwięk kampanie profilaktyczne. „Zobacz. Przeżyj” koncentrowała się na bezpieczeństwie osób wypoczywających nad wodą, natomiast „Mój wybór…życie”, to zwrócenie uwagi na konsekwencje jazdy z pijanym kierowcą.

Tylko przez jeden miesiąc spot „Zobacz. Przeżyj” miał 2,5 mln odbiorców.

Imprezy masowe bez zakłóceń

Policjanci w tym roku pracowali przy zabezpieczeniu ładu i porządku podczas najważniejszych imprez artystycznych i sportowych w regionie i Polsce. Były to min.

Obchody rocznicy Bitwy pod Grunwaldem, Piknik Country, 71 Rajd Polski (jednocześnie eliminacja Mistrzostw Świata w rajdach samochodowych, World Tour Grand Slam, w których łącznie uczestniczyło ponad 100 tysięcy osób. Wszystkie te imprezy przebiegły spokojnie, bez zdarzeń nadzwyczajnych.

Policja – nadal atrakcyjny pracodawca

W 2014 r. służbę w warmińsko-mazurskiej Policji rozpoczęły w sumie 124 osoby. Przez 12 miesięcy ubiegłego roku do procedury rekrutacyjnej przystąpiło prawie 1500 osób.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji coraz częściej legitymują się wykształceniem wyższym. Mogą też pochwalić się dodatkowymi uprawnieniami ratownika, ratownika medycznego, instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego oraz uprawnieniami sportów wodnych, za które otrzymują dodatkowe punkty w rankingu.

Nowy sprzęt dla policjantów – auta, łodzie, nowoczesny system łączności

W 2014 roku do policjantów w regionie trafiło prawie 50 nowych radiowozów zakupionych ze środków samorządowych i budżetu policji, za wyniki pracy związane ze zwalczaniem przestępczości akcyzowej, czy programu operacyjnego „Bezpieczna Warmia i Mazury”.

Na wodach naszego regionu pojawiły się także 3 nowe policyjne łodzie.

W tym roku zakończono montaż i uruchomienie najnowocześniejszych systemów łączności, w 8 komisariatach oraz 3 posterunkach Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego. Pracujący w nich policjanci zostali wyposażeni w najnowszą technologię, dostępną na rynku telekomunikacyjnym tj. telefonię VoIP.

Dodatkowo w ramach projektu „Doposażenie jednostek przygranicznych w sprzęt radiokomunikacyjny DMR”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowania, w celu poprawy bezpieczeństwa wschodniej granicy Unii Europejskiej, wyposażono jednostki pasa przygranicznego w sprzęt radiokomunikacyjny, pracujący w standardzie DMR. Sprzęt radiowy umożliwił poprawę interoperacyjności służb Policji i Straży Granicznej w zakresie wymiany informacji drogą radiową oraz poprawił możliwości komunikacji radiowej Policji w obszarze zewnętrznej granicy UE. Zakupiony sprzęt zasilił 6 jednostek powiatowych Policji m.in. KPP w Braniewie, KPP w Bartoszycach, KPP w Kętrzynie, KPP w Węgorzewie, KPP w Gołdapi oraz KPP w Olecku. Oprócz stacji retransmisyjnych, prawie 500 radiotelefonów, w tym zestawów łączności radiowej dla motocyklistów oraz kierowców quadów, w 16 jednostkach pasa przygranicznego wymieniono i zmodernizowano instalacje antenowe.

(KWP w Olsztynie / ap)

Powrót na górę strony