Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Lubuska Policja w krajowej czołówce

Data publikacji 26.01.2015

Najniższa w kraju liczba ofiar zdarzeń drogowych, znaczące zmniejszenie liczby wypadków i skuteczne ograniczenie przestępczości – to fakty stawiające region lubuski w gronie najbezpieczniejszych polskich województw. Efekt ten osiągnięty został dzięki skutecznej pracy lubuskiej Policji, która miniony rok może zaliczyć do najbardziej udanych.

Poniedziałkowa narada w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. była okazją do spotkania kadry kierowniczej garnizonu lubuskiego z Komendantem Głównym Policji gen. insp. dr Markiem Działoszyńskim, Wicewojewodą Janem Świrepo, Wicemarszałkiem Województwa Romualdem Gawlikiem, Prokuratorami Okręgowymi z Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry oraz dowódcami współpracujących z Policją służb. Podczas spotkania Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. nadinspektor Ryszard Wiśniewski wraz ze swymi zastępcami zapoznał zebranych z wynikami uzyskanymi przez lubuskich stróżów prawa w 2014 roku.

Lubuskie drogi najbezpieczniejsze w kraju

Jeszcze dekadę wstecz mówiono, że region lubuski boryka się z ogromnymi problemami komunikacyjnymi. Brak nowoczesnego połączenia między stolicami województwa, wyjątkowe zagrożenie bezpieczeństwa na szlakach biegnących od granicy w głąb kraju, znacząca liczba nietrzeźwych kierowców. Okoliczności te nie zachęcały do podróżowania pod drogach zachodniej Polski. Fakty te właściwie zinterpretowała lubuska Policja, rozpoczynając trwającą nieprzerwanie od kilku już lat batalię na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Efekty działań są spektakularne i chociaż wymierny wpływ na poprawę tego stanu ma także oddanie do użytku nowoczesnych dróg, bez systematycznej pracy Policji sukces nie byłby możliwy do osiągnięcia. Dziś region lubuski, to nowoczesne i bezpieczne drogi oraz jedna z najniższych w kraju liczba zdarzeń. W ciągu ostatnich lat ilość wypadków w lubuskim spadła o 143 (-16,5%), a region stawiany jest tuż za najbezpieczniejszym w minionym roku województwem podlaskim. W roku 2013 na drogach lubuskiego odnotowano 747 wypadków, a w roku 2014 już 717. Jeszcze bardziej pozytywny okazuje się wskaźnik śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Od roku 2005 liczba osób ponoszących śmierć w wyniku wypadków ograniczona została o 53,5 % (!). W 2005 r. odnotowano 174 ofiary, w roku 2013 – 94, a w roku 2014 liczba ta spadła do 81. To niezbity dowód potwierdzający poprawę bezpieczeństwa, a osiągnięta wartość stawia województwo lubuskie na samym szczycie krajowej tabeli.

Działania lubuskich policjantów nie ograniczają się jedynie do zmniejszenia ilości wypadków. Równolegle podejmowanych jest wiele inicjatyw, których celem ma być eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierowców. I w tym zakresie przez lata zrobiono wiele, jednak dokonania roku ubiegłego są wyjątkowo spektakularne. Dzięki systematycznym kampaniom na rzecz trzeźwości za kierownicą, na lubuskie drogi wyjeżdża dziś o wiele mniej pijanych kierowców. Od roku 2008 liczba nietrzeźwych spadła o 38,9 %. W roku 2013 policjanci zatrzymali 6820 takich osób, a w ubiegłym 5596. Sześć lat temu co dziesiąty kontrolowany kierowca był pod wpływem alkoholu, dziś ilość ta zmalała do 0,25 %. Efekt taki nie został osiągnięty bez starań ze strony Policji. Kluczowe okazało się prowadzenie systematycznych, kompleksowych działań kontrolnych, przeprowadzanych w różnych miejscach i o różnej porze. Wykorzystując nowoczesne urządzenia typu Alko-blow, lubuscy policjanci w ubiegłym roku przebadali 618 tys. kierujących (w 2013 – 353 tys.) Kolejne akcje pozwoliły zatrzymywać nietrzeźwych, a świadomość częstych kontroli podziałała na pozostałych prewencyjnie. W efekcie liczba wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców okazała najniższa w historii regionu (2005 – 116, 2013 – 40, 2014 – 34). Nie bez znaczenia były również liczne działania prewencyjne: kampanie w mediach, akcje propagandowe, czy przekazanie do użycia mierników Alko-blow, montowanych w recepcji większości komend.

Istotnym wyzwaniem w bieżącym roku będą działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w dalszym ciągu stanowią istotny odsetek ofiar wypadków. Pomimo, że w województwie lubuskim liczba zdarzeń z ich udziałem wyniosła 23 % (podczas gdy w kraju 35 %), lubuscy policjanci wciąż poszukują skutecznych metod na poprawę tego wskaźnika. Podejmowanym działaniom towarzyszą również przedsięwzięcia związane ze zwalczaniem agresywnych zachowań na drodze. Od kilku miesięcy możemy obserwować efekty pracy specjalnej grupy policjantów ruchu drogowego, zajmującej się tym właśnie problemem.

Mniej przestępstw kryminalnych, bezpieczniej w Internecie

Obok poprawy bezpieczeństwa na drogach godne odnotowania są starania lubuskiej Policji związane ze zwalczaniem przestępczości kryminalnej. Województwo lubuskie uważane jest w kraju za jedno z najbezpieczniejszych, a osiągnięte w roku ubiegłym wyniki to potwierdzają.

Ogólna dynamika przestępczości w roku 2014 ograniczona została do poziomu 82,9 % z roku 2013. Podczas minionych dwunastu miesięcy wszczęto 25370 spraw. Towarzyszy jej wysoka wykrywalność, kształtująca się na poziomie aż 72 % (w kraju 66,7 %). Ograniczeniu uległa dokuczliwa społecznie przestępczość kryminalna. Jej dynamika w roku ubiegłym spadła do 85,4 % wartości z roku 2013. Spraw takich wszczęto 17783, z czego wykryto 59,4 % (w kraju 55,9 %).

W poszczególnych kategoriach przestępczości uzyskane wyniki przedstawiają się następująco:
Rozboje i przest. rozbójnicze: 2013 – 256,  2014 – 222,  spadek o 34,  wykrywalność 75 %.
Bójki i pobicia: 2013 – 296,  2014 – 199,  spadek o 97,  wykrywalność 72,4 %.
Włamania: 2013 – 2929, 2014 – 2737,  spadek o 192,  wykrywalność 31,1 %.
Kradzieże: 2013 – 5477, 2014 – 4235,  spadek o 1242,  wykrywalność 35 %.
Kradzieże samochodów: 2013 – 512,  2014 – 438,  spadek o 74,  wykrywalność 30,5 %.
Uszkodzenie mienia: 2013 – 1748, 2014 – 1264,  spadek o 484,  wykrywalność 30,1 %.

Równie pozytywne wyniki uzyskano w pozostałych kategoriach przestępczości. Zwiększeniu uległa liczba wszczynanych dzięki staraniom Policji spraw z obszaru Przestępczości Gospodarczej i Korupcji (rok 2013 – 6925, rok 2014 – 7092), a wartość zabezpieczonego przez Policję mienia przekroczyła 12 milionów złotych. Lubuscy policjanci skutecznie zwalczają też przestępczość narkotykową. W roku 2014, dzięki skuteczności Policji lubuskiej wszczęto więcej tego typu spraw (120 % dynamiki z roku 2013), a sprawcy zajmujący się sprzedażą narkotyków niemal każdego tygodnia trafiali przed oblicze prokuratora.

Prewencja dotrzymuje kroku

Wysokim wynikom osiąganym przez służby kryminalne i pion ruchu drogowego, towarzyszą skuteczne działania prewencyjne. W minionym roku wdrożonych zostało przez lubuską Policję szereg rozwiązań sprzyjających poprawie bezpieczeństwa. Wiele z nich było wynikiem analizy oczekiwań społecznych oraz sygnałów przekazywanych przez media. Opisując skuteczność tego typu rozwiązań należy wspomnieć o włączeniu do służby, w niespotykanym dotychczas wymiarze, patroli rowerowych. Taki sposób pracy Policji spotkał się z doskonałym odbiorem społeczeństwa, a uzyskane efekty potwierdziły słuszność tego rozwiązania. Obecnie, jeśli tylko sprzyja aura, na terenie województwa lubuskiego służbę pełni 21 policjantów na specjalnie oznakowanych rowerach. Doskonale widoczni, mobilni i sprawni, w 2014 r. zrealizowali 455 służb, zatrzymują wielu sprawców przestępstw, nakładając 806 mandatów i kierując 35 wniosków. Z dużym zainteresowaniem odbiorców spotkały się również organizowane na terenie całego województwa debaty społeczne. Możliwość bezpośredniego przekazania policjantom własnych spostrzeżeń, uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania czy wspólnego określenia kompetencji, dla wielu uczestników dyskusji stała się nieocenionym narzędziem w usprawnieniu wspólnych kontaktów. W ubiegłym roku zorganizowanych zostało 29 takich spotkań, a uzyskane w ich wyniku wnioski posłużyły do wprowadzenia zmian w działaniu zarówno Policji, jak i  innych instytucji. Zakres realizowanych w 2014 r. działań prewencyjnych zawierał w sobie także wiele przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem najmłodszych, osób starszych i zmotoryzowanych. Z doskonałym odbiorem spotkały się takie programy, jak: „Lubuska Profilaktyka a Teatr Lupa”, „Bezpieczne Gimnazjum”, „Bezpieczny Senior”, Kieruję – nie piję” czy realizowany wspólnie z Wojewodą Lubuskim  „Kibic na 6”.

Lubuscy policjanci godnie dbają o bezpieczeństwo w regionie. Skutecznie zwalczają przestępczość, poprawiają bezpieczeństwo na drogach i unowocześniają infrastrukturę. Zmienia się wizerunek lubuskiej Policji. Dla Lubuszan skuteczna Policja to gwarancja spokoju i bezpieczeństwa. Dla lubuskich policjantów zadowolenie z faktu, że praca ich spotyka się z coraz większym uznaniem społeczeństwa.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / ap)

Powrót na górę strony