Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna garnizonu zachodniopomorskiego

Data publikacji 26.01.2015

Dzisiaj w sali konferencyjnej Izby Skarbowej odbyła się odprawa roczna zachodniopomorskich policjantów. W naradzie udział wziął Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś, Wojewoda Zachodniopomorski Marek Tałasiewicz oraz przedstawiciele sądów i prokuratur województwa zachodniopomorskiego, a poprowadził ją szef zachodniopomorskich policjantów insp. Jarosław Sawicki.

Narada rozpoczęła się miłym akcentem. Insp. Piotr Ostrowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. prewencji otrzymał złoty medal za zasługi dla obronności kraju, który nadał mu Minister Obrony Narodowej.

Jednym z podstawowych zadań wynikających z ustawy o Policji jest ograniczanie przestępczości. I właśnie ten cel przyświecał zachodniopomorskim policjantom w minionym roku.

W 2014 roku funkcjonariusze wszczęli 39 211 spraw karnych i jest to o 5895 spraw mniej niż w roku 2013. Oznacza to, że ustawowe zadania Policji  związane z ograniczaniem i zapobieganiem przestępczości w 2014 roku przyniosły efekty. To pokazuje, że ponad 5895 osób mniej, zostało dotkniętych jakimkolwiek przestępstwem. Natomiast wykrywalność pozostała na podobnym poziomie jak rok wcześniej i oscyluje w granicach 70%.

Podsumowując ubiegłoroczne 12 miesięcy warto zauważyć, że w kategorii przestępczości kryminalnej odnotowaliśmy podobnie jak rok wcześniej spadek. W 2013 roku było 31789, a w 2014 roku zanotowaliśmy  29 108.W kategoriach przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, takich jak kradzieże, włamania czy uszkodzenie mienia, również zanotowaliśmy spadki: - kradzieże 2013 r. - 9226,  2014 r. - 7840, - włamania 2013 r. -5557, 2014r. - 5347,- uszkodzenie mienia 2013 r. - 2716, 2014 r. - 2303.Mniej czynów popełniono też w kategoriach przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Samych zabójstw jest o 11 mniej niż w roku 2013 i jest to liczba 28. Również bójek i pobić było mniej.W 2013 r. -  365, a w minionym - 305. Nieznacznie spadła liczba napadów, było ich o 3 mniej niż rok wcześniej.

Podczas działań w 2014 roku zachodniopomorscy policjanci odzyskali więcej mienia. Wartości to ponad 11,9 mln zł. (2013 - 7,7mln), więcej też zabezpieczyli narkotyków,  łącznie ponad 286 kg.  Wykazali się większą skutecznością w wykrywaniu przestępstw narkotykowych i wykryli ich o 256 więcej niż w poprzednim okresie (2013 r. - 1408).

Po przestępstwach kryminalnych również na uznanie zasługują działania służb prewencji.  W 2014 roku policjanci podjęli ponad 386 tys. interwencji, w 2013r. roku było ich ponad 333 tys.  Największa liczba interwencji zaistniała w miejscu publicznym, na drugim miejscu znalazły się interwencje domowe. Ponadto mundurowi zatrzymali więcej poszukiwanych, łącznie 6259 osób, rok wcześniej 6044. Policjanci zabezpieczyli więcej imprez masowych bo aż 358 (w tym  73 mecze piłkarskie), a pracowało przy nich 16 976 policjantów. Koszty poniesione na zabezpieczenie to kwota ponad 3 mln zł.  Zgodnie z oczekiwaniami społecznymi  funkcjonariusze skrócili czas reakcji na zdarzenie. Jeszcze w roku 2013 trwało to średnio 11 minut, obecnie jest na poziomie 10 minut od zgłoszenia. Przy tej okazji warto również wspomnieć o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, gdzie w roku 2014 zanotowano spadki zarówno wypadków jak i rannych i zabitych. W 2014 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego odnotowano 1 412 wypadków drogowych, jest to o 92 mniej niż w 2013 roku. O 12 miej niż w poprzednim okresie było ofiar śmiertelnych, w  2013 r. zginęło 155 osób w wypadkach. Podobnie jest z rannymi, których było mniej o 102 niż w roku 2013(1813).  Przy znacznym wzroście liczby kontroli stanu trzeźwości (2013 - 516 tyś., 2014 - 910 tyś.), zachodniopomorscy policjanci ujawnili mniej osób kierujących w stanie nietrzeźwości czy też pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zarówno pojazdami mechanicznymi jak i innymi:- liczba nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi  2013-3841,  2014 -3822,- liczba nietrzeźwych kierujących pojazdami innymi niż mechaniczne 2013-3151, 2014- 1600,- liczba kierujących pod wpływem alkoholu pojazdami mechanicznymi 2013-1301, 2014-1303,- liczba kierujących pod wpływem alkoholu pojazdami innymi niż mechaniczne 2013-623,2014- 418.Dane te mogą dowodzić, że po drogach zachodniopomorskiego porusza się mniej nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego.

W tym miejscu należy również wspomnieć o działaniach prewencyjnych i profilaktycznych zachodniopomorskich policjantów. Z całą pewnością trzeba wymienić przedsięwzięcia, które już na stałe wpisują się w kalendarz zachodniopomorskich policjantów. Kontynuowano programy: "Bezpieczny senior", "Bezpiecznie nad morze", "Profilaktyka oczami młodzieży",  "Policyjne Studium Bezpieczeństwa". Inicjatywy prewencyjne i profilaktyczne skierowane były i są  do osób o zróżnicowanym wieku i o zróżnicowanych zainteresowaniach. Ich realizacja nie była by możliwa bez wsparcia instytucji, którym również zależy na podnoszeniu bezpieczeństwa w województwie m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że rok 2014 był pomyślny jeżeli chodzi o sprawy kadrowe. Mamy najniższy od dekady wakat policjantów. Jeszcze na początku 2014 r.  było 4410 funkcjonariuszy, a na koniec roku po przyjęciu nowych  policjantów 4542. Również więcej przeznaczono na nagrody, za pracę jaką wykonują mundurowi. W 2013 roku na ten cel przeznaczono ponad 8,7 mln zł, a w 2014 roku ponad  9,2 mln.  Podobnie więcej przeznaczono na nagrody dla pracowników Policji.

Miniony rok, również sprzyjał poprawie warunków pracy i służby. W tym zakresie podejmowano decyzje dotyczące remontów i inwestycji, jednostek garnizonu zachodniopomorskiego. Do ważniejszych i większych inwestycji należy zaliczyć zakończenie budowy komendy w Stargardzie i Choszcznie, kontynuację inwestycji w  Myśliborzu oraz rozpoczęcie budowy w Gryfinie, Wałczu i Białogardzie. Kontynuowano proces termomodernizacji obiektów zachodniopomorskiej Policji. Wiele z tych przedsięwzięć zostało sfinansowanych z Programu MSW Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji.   Łącznie na inwestycje i remonty przeznaczono ponad 95 mln zł.

Na zakończenie odprawy zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś wraz z  Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie, insp. Jarosławem Sawickim za pośrednictwem obecnych Komendantów Miejskich i Powiatowych podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom policji za trud włożony w 2014 roku na rzecz poprawy bezpieczeństwa w województwie.  

(KWP w Szczecinie / mj)

Powrót na górę strony