Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada roczna kierownictwa małopolskiej Policji z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego Policji

Data publikacji 29.01.2015

Dzisiaj (29 stycznia br.) odbyła się narada roczna kadry kierowniczej małopolskiej policji. Komendant Wojewódzki Policji podziękował Policjantom i pracownikom małopolskiej Policji za zaangażowanie i przedstawił priorytety na 2015 rok. Do podziękowań przyłączyli się Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz zaproszeni goście, którzy również chwalili dobrą współpracę i duże zaangażowanie we wspólnych działaniach.

Podczas odprawy Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek podsumował pracę policjantów w 2014 roku. Osiągnięte wyniki jednoznacznie ukazują, iż znakomita i ciężka praca przyczyniły się do znacznego spadku przestępczości w Małopolsce. W tegorocznej naradzie uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Dariusz Makowski oraz Zastępca Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk. SG Wojciech Stodolnik.

Systematyczna praca małopolskich policjantów przynosi – jak wielokrotnie podkreślano – coraz lepsze efekty. Praca wykrywcza pozwala na rozliczanie karne sprawców przestępstw, działania prewencyjne wpływają pozytywnie na obniżenie ilości przestępstw.  Stan bezpieczeństwa w Małopolsce poprawia się. Zwiększa się także poczucie bezpieczeństwa, co odzwierciedlają m.in. niezależne wyniki badań CBOS-u, które wskazują, że dziewięciu na dziesięciu ankietowanych czuje się bezpiecznie w swojej okolicy. „Polacy czują się w swojej okolicy bezpiecznie jak nigdy dotąd i to znacznie bardziej niż inni Europejczycy” – wynika również z badań Eurostatu. Równocześnie wzrasta zaufanie do Policji, trzy czwarte Polaków ufa nam bardziej aniżeli większości innych instytucji.

Wytężona i efektywna  praca policjantów w 2014 roku przyniosła wyraźny spadek przestępczości w Małopolsce, zwłaszcza tej, najbardziej uciążliwej dla mieszkańców i turystów. Odnotowaliśmy aż 10,51 procentowy spadek przestępczości ogółem (o 9085 czynów) oraz 10,92  procentowy spadek przestępczości kryminalnej (o 6848 czynów). Łącznie w pięciu kategoriach przestępstw kryminalnych odnotowaliśmy aż 18,83  procentowy spadek (o 5365 czynów)  w porównaniu z rokiem ubiegłym, który, co należy przypomnieć, był lepszy aniżeli lata wcześniejsze. Systematyczny spadek przestępczości odnotowujemy już od kilku lat.

Najbardziej cieszy spadek przestępczości w takich kategoriach jak „kradzież z włamaniem” (aż o 20,25  procent), „kradzież” (o 19,59 procent) czy „zniszczenie cudzej rzeczy”, w tym poprzez nanoszenie graffiti (o 19,78  procent).

Małopolscy policjanci, rozbijając struktury przestępcze, zwiększyli także  o ponad 100 procent (w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku) swoją skuteczność w odzyskiwaniu mienia pochodzącego z nielegalnej działalności.  Odzyskano 7.023.423 złotych w 2013 r., a w 2014 r. aż 14.096.985 złotych.

Pracując na rzecz zwalczania przestępczości i poprawy poczucia bezpieczeństwa nieśliśmy także pomoc ofiarom przemocy domowej, podejmując interwencje wobec sprawców, procedując „Niebieską kartę” oraz prowadząc postępowania przygotowawcze w sprawach karnych o znęcanie.  Przez 12 miesięcy policjanci objęli swoimi działaniami prawie 8300 osób, co do których istniało podejrzenie,  że zostały dotknięte przemocą. Wobec ponad 5200 osób wdrożono procedurę z powodu podejrzenia stosowania przemoc. Ponad 2600

Wielu sprawców szczególnie tych najcięższych przestępstw ukrywa się zagranicą. Dlatego też policja współpracuje z organami ścigania zarówno w Europie, jak i na całym świecie. W tym roku za granicą dzięki informacjom policjantów zespołu poszukiwań zatrzymano 22 sprawców poważnych przestępstw, poszukiwanych m.in. ENA i międzynarodowym listem gończym.

Podejmowane są także systematyczne działania w obszarze zwalczania przestępczości pseudokibiców, które pozwalają na chociażby skuteczniejsze eliminowanie zjawiska posiadania niebezpiecznych narzędzi przez kiboli w przestrzeni publicznej. W 2014 roku skierowano do sądu prawie 200 wniosków o ukaranie w tych sprawach; ponad 50 jest w toku. Policja coraz skuteczniej zapobiega zdarzeniom z udziałem tzw. chuliganów stadionowych.

Działania na drogach

Policjanci małopolskiej  drogówki pracowali na miejscu zdarzeń drogowych niwelując skutki 3928 wypadków oraz 25834 kolizji. Podczas prowadzonych kontroli drogowych ujawnili 12119 nietrzeźwych kierujących  (prawie 4 procent więcej niż w roku poprzednim).

Szybkie reagowanie na zgłoszenie

W minionym roku na numer alarmowy krakowskiej Policji telefonowano 216 601 razy. W 82939 przypadkach zgłaszane sytuacje wymagały dysponowania patroli i interwencji. Średni czas oczekiwania na przyjazd radiowozu wynosił 13 minut 43 sekundy i był ponownie krótszy aniżeli w latach poprzednich.

Praca wykrywcza

W 2014 roku na terenie Krakowa stwierdzono 26813  przestępstw – aż o 12,63  % mniej niż w roku poprzednim (w liczbie tej znalazło się 22790 przestępstw kryminalnych oraz 2272 czynów o charakterze gospodarczym). Spadek przestępczości nastąpił w najcięższych kategoriach tj. przeciwko życiu i zdrowiu: mniej było zabójstw; rozbojów i wymuszeń rozbójniczych  (539 w porównaniu do 709 w 2013 roku), zgwałceń (34 w porównaniu do 53 w 2013 r.). Krakowscy policjanci rozliczyli z popełnionych przestępstw 8024 podejrzanych. Znaczną część z nich zatrzymano na gorącym uczynku przestępstwa, co świadczy o dobrej pracy służb wywiadowczych i prewencyjnych, a także właściwej dyslokacji patroli. Policyjni technicy wykazali się większą efektywnością prowadzonych oględzin w kategoriach „kradzieże z włamaniem” oraz „rozbój” i „kradzieże rozbójnicze”, dzięki czemu, więcej tego typu przestępstw, najbardziej uciążliwych dla mieszkańców, zostało wykrytych. W 2014 r. Krakowscy policyjni „poszukiwacze” zatrzymali  lub ustalili  miejsce pobytu 5663 osób poszukiwanych do różnych spraw listami gończymi, a ukrywające się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

(KWP w Krakowie / ap)

Powrót na górę strony