Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roczna odprawa świętokrzyskich policjantów

Data publikacji 29.01.2015

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbyła się odprawa podsumowująca wyniki pracy Policji garnizonu świętokrzyskiego za rok 2014. W odprawie uczestniczył Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński.

Naradę roczną rozpoczął Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Jarosław Szymczyk, który przywitał zaproszonych gości i przedstawił porządek odprawy.

Miłym akcentem dzisiejszej narady było wręczenie Złotego Medalu za Zasługi dla Policji Prokuratorowi Okręgowemu w Kielcach Panu Pawłowi Sokołowi przez generalnego inspektora Marka Działoszyńskiego, który także uhonorował nagrodą mł. insp. Gerarda Baha – Pełnomocnika Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji d/s ochrony Praw Człowieka. Następnie 14 zasłużonych policjantów garnizonu otrzymało nagrody Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

Kolejnym punktem narady było uroczyste pożegnanie funkcjonariusza kończącego służbę w Policji insp. Adama Równickiego, byłego Komendanta Powiatowego Policji w Busku – Zdroju.

W dalszej części odprawy Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach ocenił efektywność działań Policji garnizonu świętokrzyskiego w 2014 roku, w obszarze służby kryminalnej, prewencyjnej i logistycznej. Nadinsp. Jarosław Szymczyk podkreślił, że uzyskanie tak dobrych wyników było możliwe miedzy innymi, dzięki zaangażowaniu społecznemu i dobrej współpracy z innymi instytucjami w procesie zapobiegania przestępstwom oraz ich wykrywaniu. Podkreślił, iż policjanci garnizonu świętokrzyskiego poprzez rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, mają istotny wpływ na dobre wyniki Policji świętokrzyskiej.

Następnie komendantom trzech najlepszych jednostek garnizonu świętokrzyskiego, pod względem osiąganych wyników w pracy, przekazano klucze do nowych radiowozów. Z samochodów korzystać będą funkcjonariusze  z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej.

Podczas narady głos zabrali również zaproszeni goście m.in. Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, a także Prokurator Okręgowy w  Kielcach Pan Paweł Sokół oraz Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach Pan Wojciech Merta. Głos zabrał również Zastępca Prezydenta  Miasta Kielce Pan  Andrzej Sygut. Wszyscy chwalili dobrą współpracę z naszym garnizonem.

Kolejno głos zabrał Waldemar Jakubowski – Sekretarz Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki, który podziękował Świętokrzyskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji  w Kielcach za współpracę w realizacji programu „Szkoła z klimatem” realizowanego w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2014 roku. Przekazał również sprzęt szkoleniowy w postaci  walizki z atrapami narkotyków oraz zestawu promilogogli.

Komendant Główny Policji generalny inspektor Marek Działoszyński  w swoim wystąpieniu ocenił pracę całej polskiej Policji według priorytetów na lata 2013 – 2015. Zaznaczył, że według najnowszych statystyk, podsumowujących miniony rok, świętokrzyscy stróże prawa zajmują wysokie w nich miejsca. Podziękował  także obecnym  na naradzie przedstawicielom władz rządowych i samorządowych za  dobrą współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w województwie świętokrzyskim. W kierunku policjantów  naszego garnizonu  skierował słowa uznania i szacunku za wykonaną pracę.

Na zakończenie odprawy również nadinsp. Jarosław Szymczyk podziękował wszystkim służbom i instytucjom współpracującym z Policją oraz policjantom i pracownikom Policji za duże zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w 2014 roku.

Komendant Główny Policji generalny inspektor Marek Działoszyński i Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp Jarosław Szymczyk spotkali się także z dziennikarzami regionu świętokrzyskiego, odpowiadając na pytania dotyczące m.in. zakończonej odprawy. Komendant Główny Policji pytany o ocenę pracy świętokrzyskich policjnatów, po raz kolejny wyraził pozytywną opinię i wysoko ocenił ich codzienną służbę.

(KWP w Kielcach / ap)

Powrót na górę strony