Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie rocznej pracy łódzkiej Policji

Data publikacji 02.02.2015

Policjanci podsumowali 2014 roku – o 11123 przestępstwa mniej niż w ciągu 2013 roku. 30 stycznia 2015 roku podczas odprawy służbowej z udziałem Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Marka Działoszyńskiego, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Dariusz Banachowicz podsumował stan bezpieczeństwa i wyniki pracy garnizonu za 2014 rok. W odprawie uczestniczyła Wojewoda Łódzki- Jolanta Chełmińska, Wicewojewoda Łódzki Jarosław Klimas, Wiceprezydent Łodzi Marek Cieślak raz przedstawiciel Marszałka Województwa Łódzkiego –Zbigniew Osiciński.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Dariusz Banachowicz  w swoim wystąpieniu szczególną uwagę zwrócił na konieczność kontynuacji debat społecznych, których w ubiegłym roku zorganizowano aż 79, w tym w samej Łodzi 19. Podziękował samorządom, które w 2014 roku  przeznaczyły na patrole w ramach służb ponadnormatywnych 1 625 094 zł co dało 6875 dodatkowych służb /w 2013 roku - 1 431 520 złotych/. Przypomniał o wielu szkoleniach inicjowanych przez KWP w Łodzi, w tym tych dotyczących doskonalenia techniki kierowania pojazdem służbowym oraz taktyki i techniki interwencji policyjnych a także szkoleń strzeleckich i tych dotyczących zmian w procedurze karnej. Podsumował współprace międzynarodową, która prowadzimy w wielu aspektach zarówno z Ukrainą jak i Niemcami.

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji d/s kryminalnych mł. insp. Tomasz Michułka omówił wyniki pracy pionu kryminalnego. Podkreślił, iż w ramach prowadzonych postępowań karnych policjanci na poczet przyszłych karnych przejęli od podejrzanych mienie wartości 19 300 043 zł.  Funkcjonariusze zabezpieczyli 72 kilogramy narkotyków (w 2013 roku - 23 kg). Podsumował także działania w zakresie zwalczania przestępczości pseudokibiców.

W 2014 roku funkcjonariusze Policji garnizonu łódzkiego zatrzymali 186 pseudokibiców.  Przedstawiono im zarzuty z zakresu:
- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej;
- udziału w bójce lub pobiciu;
- posiadania i rozpowszechniania środków odurzających;
- dokonania kradzieży oraz kradzieży z włamaniem;
- uszkodzenia mienia;
- dokonania przestępstw na tle nienawiści rasowej, etnicznej i narodowościowej;
- dopuszczenia się występków chuligańskich;
- organizowania konfrontacji siłowych na tle pseudokibicowskim.

Policjanci zapobiegli 8 z 10 zorganizowanych  na terenie województwa łódzkiego „ustawkom”. W styczniu 2015 r. w Sądzie Okręgowym w Łodzi i Sieradzu ruszyły procesy 67 pseudokibiców Widzewa Łódź, których prokuratura oskarżyła o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, współudział w jej kierowaniu oraz udział w tzw. ustawkach, które miały miejsce od czerwca 2001 r. do połowy 2011 r., m.in. w Opatówku (Wielkopolskie), Walichnowach (Łódzkie), Łodzi oraz koło Poddębic. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło trzech uczestników.  Ponadto w dalszym ciągu prowadzone jest     drugie śledztwo obejmujące wątek narkotykowy.
 

Stwierdzona liczba przestępstw w poszczególnych kategoriach:
   

 

2013

woj. łódzkie

2014

woj. łódzkie

Zabójstwa
art.148 kk

52

51

Kradzieże cudzej rzeczy art.
275 kk, 278 kk, 279 kk

15073

12180  mniej o 2893

Rozboje, kradzieże rozbójnicze, wymuszenia rozbójnicze
art.280 kk, 281 kk, 282 kk

1296

1026 mniej o 270

Kradzieże z włamaniem
art.279 kk

8037

7031 mniej o 1006

W tym, kradzież i kradzież poprzez  włamanie samochodu art.278 i 279 kk

1470

1087 mniej  o 383

Zniszczenie mienia
art.288 kk

3585

2870 mniej o 715

         
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. prewencji Renata Kasprzyk-Papierniak w swoim wystąpieniu szczególna uwagę zwróciła na zabezpieczenia imprez masowych, których w minionym roku mieliśmy 530 na terenie woj. łódzkiego. Omówiła wyniki pracy pionu prewencji, którego to policjanci przeprowadzili w minionym okresie 374 564 interwencje, sporządzili 4546 Niebieskich Kart. Odniosła się również do priorytetów w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 
Inwestycje, zakupy, wsparcie samorządów… podsumowanie 2014 roku

Do inwestycji realizowanych w 2014 r. przez KWP w Łodzi, finansowanych ze środków Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji należą:

1. Zakończenie budowy nowej siedziby KPP w Opocznie
2. Kontynuacja przebudowy budynku dla potrzeb WRD KMP w Łodzi przy ul. Stokowskiej 21/25
3. Kontynuacja przebudowy i rozbudowy budynku KPP Łódź-Wschód z/s w Koluszkach
4. Rozpoczęcie budowy nowej siedziby KPP w Poddębicach
5. Rozpoczęcie budowy nowej siedziby I KP KMP w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 28/30

Do remontów realizowanych w 2014 r. przez KWP w Łodzi należy:
1. Zakończenie przebudowy części piwnicznej w KWP w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112
2. Kontynuacja prac związanych z remontem IV KP KMP w Łodzi przy ul. Kopernika 29/31
3. Kontynuacja prac związanych z remontem kompleksowym KMP w Piotrkowie Trybunalskim
4. Rozpoczęcie remontu KPP w Zgierzu przy ul. Długiej 58/60
5. Wykonanie demontażu i utylizacji płyt eternitowych zawierających azbest na kojcach dla psów, wiatach oraz garażu w KPP w Sieradzu oraz KMP w Skierniewicach

W 2015 r. KWP w Łodzi przewiduje:
- zakończenie przebudowy wraz z rozbudową budynku KPP Łódź-Wschód z/s w Koluszkach,
- kontynuację budowy nowej siedziby KPP w Poddębicach,
- kontynuację budowy nowej siedziby I KP KMP w Łodzi,
- rozpoczęcie budowy nowej siedziby KPP w Pajęcznie
- rozpoczęcie przebudowy wraz z rozbudową budynku: KPP w Radomsku, KPP w Łowiczu, KPP w Łasku, KPP w Brzezinach oraz KPP w Bełchatowie,
- wykonanie termomodernizacji budynku: KPP w Sieradzu, OSP KWP w Łodzi z/s w Sieradzu oraz KWP w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112
- zakończenie remontu budynku IV KP KMP w Łodzi,
- zakończenie remontu budynku KMP w Piotrkowie Trybunalskim,
- zakończenie remontu budynku KPP w Zgierzu,
- rozpoczęcie remontu budynku nr 13 na terenie OPP w Łodzi,
- rozpoczęcie remontu budynku III KP KMP w Łodzi.

W  2014 roku łódzki garnizon policji  wzbogacił swój tabor transportowy o  78 radiowozów i jedną łódź motorową.

Jednostki organizacyjne Policji województwa łódzkiego pozyskały środki finansowe na współfinansowanie zakupu samochodów na ogólną kwotę:  1 469 487,35 złotych.

Aktualnie garnizon łódzki liczy 6133 etatów policyjnych (215 wakatów).

Odprawę, omawiając wyniki pracy całej polskiej Policji, według priorytetów na lata 2013 – 2015, podsumował  gen. insp. dr Marek Działoszyński Komendant Główny Policji. Podziękował  przedstawicielom władz rządowych i samorządowych za  dobrą współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w województwie łódzkim. W stronę  funkcjonariuszy skierował słowa uznania i szacunku za wykonaną pracę.

(KWP w Łodzi / mj)

Powrót na górę strony