Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polska Policja ponownie koordynatorem w Świecku

Data publikacji 12.02.2015

W czwartek, 12 lutego br., odbyło się oficjalne przekazanie koordynacji Polsko - Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku. Precedencja ta ma charakter reprezentacyjny i wynika z podpisanego przed pięcioma laty porozumienia między szefami przedmiotowych instytucji.

Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, odgrywa bardzo ważną rolę w całej współpracy Polsko-Niemieckiej. Dzięki równemu zaangażowaniu wszystkich służb, placówka w Świecku odznacza się wieloma sukcesami w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości, nie tylko na polsko - niemieckiej arenie, ale także na płaszczyźnie europejskiej. Głównym celem wspólnych działań jest zapewnienie właściwego i szybkiego przepływu informacji między wszystkimi służbami działającymi na obszarze przygranicznym. Dodając do tego kompetencje funkcjonariuszy stacjonujących właśnie w Świecku, możliwe jest skuteczne typowanie i zatrzymywanie sprawców przestępstw, często bezpośrednio po określonym zdarzeniu. Tylko w 2014 roku funkcjonariusze zrealizowali ponad 4 tysiące wniosków ze strony polskiej i niemieckiej.

Od momentu powstania tej instytucji prowadzone czynności koordynowała ze strony polskiej Straż Graniczna. Podpisane w 2010 roku porozumienie między Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie oraz Dyrektorem Izby Celnej w Rzepinie wprowadziło system zmian koordynatora. Podczas minionych pięciu lat Centrum ze strony polskiej koordynowane było już przez wszystkie wymienione instytucje. Od czwartku /12 lutego/ ta zaszczytna rola ponownie przypadła polskiej Policji. Koordynowanie, zgodnie z aneksem do porozumienia zawartego w 2010 roku, potrwa dwa lata. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele jednostek biorących udział w porozumieniu: mł. insp. Henryk Wieruszewski- Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., płk. Tomasz Michalski- Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim oraz podinsp. Krzysztof Bieniarz- Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie. Komendę Główną Policji reprezentowała podinsp. Agnieszka Michalak- Krajowy Koordynator Centrów Współpracy Przygranicznej BMWP w Warszawie. Nie mogło zabraknąć również przedstawicieli poszczególnych służb ze strony niemieckiej.

Jak dodał Koordynator Policji Polskiej w Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku st. asp. Sylwester Ksiuk, który przejął obowiązki od por. Sławomira Trzeciaka ze Straży Granicznej  „Jest to duże wyzwanie, wymagające znacznego zaangażowania, poświęcenia czasu i wielu pomysłów. Zobowiązuję się do reprezentowania służb polskich  na najwyższym poziomie, do utrzymania i podnoszenia wizerunku całej Placówki w Świecku. Oczekuję wsparcia Koordynatorów Straży Granicznej i Służby Celnej w całym okresie kadencji, jak również pełnej współpracy przedstawicieli służb niemieckich w utrzymaniu jak najlepszych relacji.

(KWP w Gorzowie / mw)

Powrót na górę strony