Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyróżnieni za wzorowe zabezpieczenie 70 rocznicy wyzwolenia obozu

Data publikacji 18.02.2015

Policjanci biorący udział w zabezpieczeniu uroczystości upamiętniających 70 rocznicę wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau zostali wyróżnieni dzisiaj przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Mariusza Dąbka za wzorowe zabezpieczenie uroczystości upamiętniających 70 rocznicę wyzwolenia byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego. Komendant uhonorował policjantów w imieniu Minister Spraw Wewnętrznych Pani Teresy Piotrowskiej i kierownictwa Komendy Głównej Policji.

Oficjalna uroczystość odbyła się dzisiaj w sali konferencyjnej komendy wojewódzkiej Policji w Krakowie. Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Mariusz Dąbek w imieniu Minister Spraw Wewnętrznych Pani Teresy Piotrowskiej oraz kierownictwa Komendy Głównej Policji podziękował funkcjonariuszom i kadrze kierowniczej za intensywną pracę, przygotowanie i organizację zabezpieczenia. Prawie 1600 policjantów wspieranych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, BOR, ABW, Straż Graniczną, Straż Muzealną i inne służby bezpośrednio zabezpieczało to bardzo ważne międzynarodowe wydarzenie.

Obchody były niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń na terenie Małopolski. Ich charakter, ogromna liczba gości, jak również ważne delegacje dyplomatyczne postawiły przed służbami bardzo duże zadanie strategiczne. Szczególnie w tak ważnych przypadkach niesamowicie istotnym byłó zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa, jakości pełnionej służby jak również wykreowania konstruktywnych rozwiązań w organizacji ruchu drogowego.

Dzięki bardzo intensywnej pracy kierownictwa, jednostek sztabowych oraz policjantów biorących bezpośredni udział w zabezpieczeniu udało się zapewnić  całkowity ład, porządek oraz poczucie wysokiego bezpieczeństwa publicznego.

Duża sprawność i elastyczność działania służb, świetna współpraca oraz wymiana informacji pozwoliły na  utrzymanie bezpieczeństwa na poziomie zgodnym z oczekiwaniami organizatorów.  W związku z tym liczne spotkania jak i przejazdy delegacji po Krakowie i Małopolsce  nie powodowały  żadnych istotnych zakłóceń w ruchu drogowym. Natomiast dzięki intensywnej pracy policjantów mieszkańcy i turyści przebywający w Małopolsce praktycznie nie odczuli większych niedogodności. 

Oficjalne podziękowanie za wsparcie i współpracę Małopolski Komendant Wojewódzki Policji przekazał również na ręce kierownictwa Żandarmerii Wojskowej w Krakowie. Obecnych na miejscu przełożonych poprosił również, aby podziękowania przekazali również podwładnym a także służbom współpracującym z Policja lokalnie.

(KWP w Krakowie / mw)

Powrót na górę strony